Fraværet blandt elever er steget markant

Fraværet blandt eleverne, der går på byskolerne i Qeqqata Kommunia, er steget markant. Skimmelsvamp og corona er blandt årsagerne, oplyser kommunen.

Højt fravær på Atuarfik Kilaaseeraq skyldes ifølge rapport, som er foretaget af Qeqqata Kommunia, skimmelsvamp.

Der er sket en markant stigning af både ulovligt og lovligt fravær for alle byskoler i Qeqqata Kommunia. Det afslører en ny rapport, som tager udgangspunkt i skoleåret 2021/2022.

Og det er på trods af, at der i de seneste par år har været et særligt fokus på at nedsætte fraværet blandt eleverne.

Tilbage i 2020 indførte kommunen blandt andet en regel om, at forældrene skal kontaktes samme dag, som eleven er fraværende, såfremt der ikke er givet en årsag til barnets fravær. Det har tilsyneladende ikke haft den ønskede effekt.

Corona er hovedårsagen

Det drejer sig især om eleverne fra 7. klasse til 10. klasse, som går på Minngortuunnguup Atuarfia og Nalunnguarfiup Atuarfia, der har et meget højt fravær. (Se tabel herunder).

Elevfravær i gennemsnit byskoler

Fraværet - lige fra de yngste til de ældste klasser - er også højt på Atuarfik Kilaaseeraq. Her har nogle klasser over 20 procent fravær, både lovligt og ulovligt. Det skyldes formentligt, at skolen er ramt af skimmelsvamp, eftersom at fraværsprocenten for Atuarfik Kilaaseeraq sidste år lå lavest sammenlignet med de to andre byskoler, ifølge rapporten.

Kommunen anerkender, at der er tale om markante stigninger i fraværsbilledet i forhold til skoleåret før. Men, lyder det i rapporten:

- Fravært skyldes mest, at der har været corona i omløb.

Alligevel lyder det i rapporten, at skolerne bør kigge nærmere på tallene og fortsat arbejde på at nedsætte fraværet generelt, men særligt for de klassetrin eller hold, der ligger over fem procent samlet for lovligt og ulovligt fravær.

Desuden bør skolerne fokusere på at nedbringe det ulovlige fravær, der dækker over, når forældrene ikke oplyser skolen om fraværet med en gyldig grund.

Powered by Labrador CMS