Forslag: Maks én døgninstitution per 25 boliger

Der skal maksimalt være en døgninstitution per 25 boliger i et område, og institutionerne skal kunne godkendes administrativt, foreslår forvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq.

I Nuuk får Kommuneqarfik Sermersooq mange henvendelser vedrørende etablering af døgninstitutioner.

Placering af døgninstitutioner til anbragte børn og unge kan være en delikat sag. Eksempelvis kunne Sermitsiaq.AG tidligere på året fortælle, hvordan forslaget om en døgninstitution på Kangillinnguit i Nuuk blev mødt med betydelig skepsis af naboer under en høring, og det endte med et afslag til at oprette institutionen.

Nu arbejder hovedstadskommunen på et sæt nye regler for godkendelse af døgninstitutioner.

Kommuneqarfik Sermersooq modtager således mange ansøgninger om oprettelse af døgninstitutioner - især i Nuuk. Her går ansøgningerne typisk ud på at døgninstitutionen skal etableres i en bolig, og det kræver, at kommunen godkender dette efter en nabohøring.

Boligområder skal fastholde sin karakter

Kommunens forvaltning er kommet med et forslag, som skal give hurtigere sagsbehandling og en bedre fordeling af døgninstitutioner i byerne.

De to hovedpunkter i forslaget er, at der fremadrettet arbejdes med en retningslinje om, at der i et boligområde kan være én døgninstitution per 25 boliger.

- Dette vil sikre, at boligområder fortsat vil fastholde sin karakter af beboelse. En ansøgning om ændret anvendelse vil dermed først blive screenet i forhold til. hvor mange andre institutioner der er i området iht. ovenstående ratio, inden den evt. sendes i nabohøring, skriver kommunens forvaltning.

To områder nævnes

Forvaltningen skriver videre, at det i praksis vil betyde, at områderne Iiminaq og Nigerleq vil kunne rumme henholdsvis to og tre døgninstitutioner.

Derudover foreslår forvaltningen, at ansøgningerne ikke længere skal behandles politisk men vil kunne håndteres administrativt, på lige fod med andre ansøgninger.

Hvis politkerne i kommunens udvalg godkender forslaget til nye retningslinjer, skal de sendes i høring.

Powered by Labrador CMS