Forslag klar: Forlænger frihedsberøvelse for seksuelle overgreb

Sager om overgreb på børn, som i dag giver mellem 2,5 år og 3,5 år i anstalt, vil efter lovændringen blive afgjort med frihedsberøvelse i mellem 3,5 år og 5 år.

Gennem flere år har der været heftig debat om længden af de foranstaltninger, som gerningsmænd bliver idømt i sager om seksuelle overgreb begået mod børn.

Borgere og politikere har krævet strengere foranstaltninger, og det ønske er den danske regering nu på vej til at efterkomme.

Justitsministeriet i Danmark meddeler onsdag formiddag, at en samlet lovpakke er klar til behandling i Folketinget, og at lovpakken betyder længere foranstaltninger i eksempelvis sager om voldtægt af et barn.

Lovpakken er blevet til i tæt samarbejde med Naalakkersuisut.

Hæves med 50 procent

Konkret skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse, at foranstaltningsniveauet for voldtægt af en person under 18 år forhøjes med 50 procent i forhold til i dag.

- Det betyder, at sager, som i dag vil blive afgjort med frihedsberøvelse i mellem 2,5 år og 3,5 år, efter lovændringen vil blive afgjort med frihedsberøvelse i mellem 3,5 år og 5 år.

- Derudover skal der skabes hjemmel til at overføre seksualforbrydere til Anstalten i Nuuk, hvor der oprettes særlige motivationsbehandlingspladser for indsatte, der har begået overgreb – så de kan få den rette behandling, og man derved kan forebygge nye overgreb, skriver Justitsministeriet.

Efter samarbejde med Naalakkersuisut

Nyheden om lovpakken kommer efter, at der gennem de senere år er blevet holdt en række møder mellem Naalakkersuisut og den danske regering, hvor Naalakkersuisut har fremsat ønsket om strengere foranstaltning som led i arbejdet for at mindske problemet med seksuelle overgreb på børn.

- Ingen børn bør nogensinde opleve at blive udsat for et seksuelt overgreb. Det er mit håb, at lovforslaget – i tillæg til flere andre initiativer – vil bidrage til at mindske antallet af seksuelle overgreb i fremtiden og gøre en forskel for børn og unge i Grønland, udtaler justitsminister Nick Hækkerup.

Udover at forlænge frihedsberøvelsen rummer lovpakken også en række andre elementer, som skal styrke retssikkerheden for ofre for overgreb.

Mere støtte til ofre

Der kommer regler om bedre vejledning og information til forurettede i kriminalsager, og der indføres en underretningspligt for politiet, så ofre blandt andet bliver underrettet, når gerningsmanden løslades eller under afsoningen medvirker i optagelsen af et tv- eller radioprogram.

Ofre skal også sikres bedre muligheder for at få en bisidder til støtte under afhøringer og eventuel retssag.

Naalakkersuisoq for justitsområdet ser frem til, at de nye tiltag kan indføres:

- Øget beskyttelse af ofre, bedre information til ofre for forbrydelser, en forhøjelse af foranstaltningsniveauet ved seksuelle overgreb på børn og mulighed for at iværksætte behandling overfor krænkerne er alle emner, der står højt på den politiske dagsorden i Grønland.

- Samlet vil det medvirke til at løfte retssikkerheden og retsfølelsen for borgerne, udtaler Naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen (IA).

Politiet reformeres

Lovforslaget rummer også en række organisatoriske ændringer for Grønlands Politi.

Reformen har til hensigt at skabe bedre rammer for politiets arbejde i Grønland og sikre en bedre koordinering og strategisk styring af dansk politi som helhed.

Samtidig skal Den Uafhængige Politianklagemyndighed have kompetence til at undersøge og træffe afgørelser i politiklagesager i Grønland, skriver Justitsministeriet.

Powered by Labrador CMS