Forskere: Truslen mod havfuglene

Olieudslip er den største og mest aktuelle miljøtrussel fra skibstrafik i grønlandske havområder. Havfugle hører til nogle af de mest oliefølsomme organismer, fordi fuglenes fjerdragt er meget sårbar.

Et olieudslip er en alvorlig trussel mod havfuglene i Arktis.

Om forskningen

Klimaforandringer og dets følger har vi hørt en del om i de senere år, men hvordan vi i Grønland skal forholde os til og ikke mindst tilpasse os forandringerne er en helt anden snak.

Arktisk Råd har bedt en række forskere og lokale interessenter i Canada, Grønland og Danmark om at komme med anbefalinger til hvordan hele den arktiske region kan forholde sig til forandringerne.

Anbefalinger

For Grønlands vedkommende indsamlede forskerne en masse data i samarbejde med lokale interessenter i forskellige områder, så som infrastruktur, uddannelse, råstoffer og andet. Det skete i årene 2013-2016 og nu er forskerne klar med anbefalingerne. Resultater og anbefalinger bliver fremlagt i Nuuk i den kommende uge, hvor en workshop løber af stablen fra tirsdag 11. til den 13. september i Grønlands Naturinstitut.

Forfatteren

Forud for workshoppen, har nogle af de deltagende forskere i udarbejdelsen af rapporten ”Adaptation Actions for a Changing Arctic” skrevet korte optakts-artikler til Sermitsiaq.AG.

I dagens artikel er eksemplerne hentet fra rapportens kapitler om skibsfart og havets økosystem og er skrevet af Rådgiver og Specialkonsulent, Tom Christensen, Aarhus Universitet.

Videnskabelige undersøgelser peger på, at der i fremtidens Grønland vil forekomme større isfrie havområder i perioder, hvor der før var is. Det åbner nye muligheder for skibstrafik, men kan samtidig medføre nye forstyrrelser i nogle af de vigtige områder for bl.a. fugle og havpattedyr, der før var naturligt beskyttet af isen.

Fugleområder bør beskyttes mere

Langs kysten i Grønland samles tusindvis af havfugle som edderfugle og polarlomvier, der både har ynglekolonier, fældeområder og vinterområder i grønlandske havområder. Disse fugle vil være meget sårbare over for olieudslip.

Andre fuglearter opholder sig om vinteren i områder, hvor skibene i dag ikke kan sejle på grund af tæt is, og hvor de derfor er helt beskyttet mod forstyrrelser og uheld fra skibstrafikken, f.eks. hvalrosser og kongeedderfugle på Store Hellefiskebanke.

Forsvinder isen fra Store Hellefiskebanke, kan skibstrafik potentielt forstyrre dyrene i dette vigtige fødesøgningsområde, og der vil være større risiko for, at de kommer i kontakt med et olieudslip.

Strammere krav til skibstrafikken

For at imødekomme en øget risiko ved øget skibsfart og dermed undgå ulykker, der kan få menneskelige og miljømæssige konsekvenser, kan man øge sikkerheden. Det kan ske ved at stille større krav til skibsmateriel og søkort og ved eventuelt at begrænse sejlads i de vigtigste og mest følsomme naturområder.

Det kan gøre en vigtig forskel, at myndigheder og skibsfartsindustri samarbejder om at sikre, at de vigtigste områder forstyrres mindst muligt.

Rapporten

Dette er nogle af konklusionerne og anbefalingerne fra den omhandlede rapport vedrørende Vestgrønland og det østlige Canada samt havområderne imellem disse lande.

Der er offentligt møde om emnet til borgere i Nuuk tirsdag den 11. september 2018 kl. 19-21 i Grønlands Naturinstitut.

Powered by Labrador CMS