Forskere: Pas på de invasive arter

Klimaforandringer kan pludselig forværre situationen i Grønland med invasive arter som er dybt skadelige for landet, advarer forskere.

Rensdyr blev ramt af en invasiv art, som blev indført tilbage i 1952 i forbindelse med udsætning af tamrener.

Om forskningen

Klimaforandringer og dets følger har vi hørt en del om i de senere år, men hvordan vi i Grønland skal forholde os til og ikke mindst tilpasse os forandringerne er en helt anden snak.

Arktisk Råd har bedt en række forskere og lokale interessenter i Canada, Grønland og Danmark om at komme med anbefalinger til hvordan hele den arktiske region kan forholde sig til forandringerne.

Anbefalinger

For Grønlands vedkommende indsamlede forskerne en masse data i samarbejde med lokale interessenter i forskellige områder, så som infrastruktur, uddannelse, råstoffer og andet. Det skete i årene 2013-2016 og nu er forskerne klar med anbefalingerne. Resultater og anbefalinger bliver fremlagt i Nuuk i den kommende uge, hvor en workshop løber af stablen fra tirsdag 11. til den 13. september i Grønlands Naturinstitut.

Forfatteren

Forud for workshoppen, har nogle af de deltagende forskere i udarbejdelsen af rapporten ”Adaptation Actions for a Changing Arctic” skrevet korte optakts-artikler til Sermitsiaq.AG. Dagens skribent er D. Sc., Hans Meltofte, emeritus fra Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

Invasive arter er dyr, planter, svampe, alger, laver og mikroorganismer, som mennesker har flyttet til områder, hvor de ikke naturligt hører hjemme, og som udkonkurrerer hjemmehørende arter eller skaber andre problemer. De er en af de største trusler mod den globale biodiversitet og koster hvert år mange milliarder kroner i skader og bekæmpelse. Et estimat af de samlede omkostninger på verdensplan lyder således på 1.400.000.000.000 (1,4 billioner) US$ eller fem procent af den globale økonomi.

Hidtil har Arktis – herunder Grønland – være forskånet for voldsomme skader fra invasive arter, hvis vi ser bort fra rensdyrenes hud- og svælgbremser, som desværre blev indført i Grønland sammen med tamrenerne i 1952. Det er et meget godt eksempel på, hvor galt det kan gå, når man ikke tænker sig godt nok om.

Der skal gribes i tide

Med klimaændringer, som allerede kan mærkes, kan problemet med de invasive arter ændre sig drastisk til det værre. I et varmere klima vil adskillige indslæbte arter givetvis kunne brede sig i Grønland. Det gælder både arter, der helt bevidst medbringes af mennesker (f.eks. haveplanter), og arter, der utilsigtet kommer med fly og skibe (f.eks. skadelige krebsdyr, insekter og mikroorganismer).

Et af de største problemer med invasive arter er, at de som regel først bliver taget alvorligt, når de skaber problemer, og så er det ofte meget vanskeligt at stoppe og rulle spredningen tilbage. Et oplagt eksempel er de lupiner, som mange har stående i deres haver i Grønland. Lupiner har i dag bredt sig så meget i Island, at de har fortrængt den naturlige vegetation over store områder, og det samme vil givetvis ske i Grønland i fremtiden, hvis der ikke gribes ind i tide.

Lokale arter kan udraderes

Det vil næppe være populært direkte at forbyde dyrkning af lupiner i Grønland, men det er formentlig det eneste, der vil kunne forhindre planten i at skabe problemer i fremtiden. Det er allerede er set i Grønnedal og flere andre stedet. Et parallelt eksempel er hybenroser i Danmark, som breder sig uhæmmet i mange kystområder. Der arbejdes nu på et forbud mod salg af denne og andre invasive plantearter i Danmark.

Et andet meget aktuelt eksempel er ønsket om at avle mink i Sydgrønland. Overalt i verden, hvor man avler mink, er de før eller siden sluppet fri, og med klimamildningen vil minkene også kunne formere sig i Grønland til stor skade for ynglefugle og ørreder.

Handleplan er nødvendig

Mange steder i verden er der forbud mod overhovedet at medbringe planter og dyr – eller endda blot jord og kød – og i særligt sårbare områder sprøjtes alle fly og biler med insektmidler, inden de lukkes ind. Der er også brug for en handleplan mod invasive arter i Grønland.

Rapporten

Dette er nogle af konklusionerne og anbefalingerne fra den omhandlede rapport vedrørende Vestgrønland og det østlige Canada samt havområderne imellem disse lande. Artiklen om invasive arter, er et eksempel på rapportens kapitel om de levende ressourcer.

Der er offentligt møde om emnet til borgere i Nuuk tirsdag den 11. september 2018 kl. 19-21 i Grønlands Naturinstitut.

Powered by Labrador CMS