Forskere kommer med ny teori om vikingernes forsvinden

Ny forskning peger på, at store ændringer i havniveauet kan have haft indflydelse på vikingernes pludselige forsvinden fra Grønland.

I 400 år levede et nordisk folk i Grønland.

Folket, der var efterkommere af vikinger, fangede hvalros og sæler, men først og fremmest var nordboerne landmænd, der holdt kvæg, får, geder, svin og heste.

Indtil de pludselig forsvandt sporløst. Forskere har længe prøvet at finde ud af, hvornår, hvor hurtigt og hvorfor.

Nu har endnu en gruppe amerikanske forskere rakt hånden i vejret med et nyt forslag. Den ene finger peger de mod havet og den anden mod Indlandsisen. Det skriver Videnskab.dk.

Tvunget væk af havniveauet

I en videnskabelig artikel, som netop er udkommet i tidsskriftet PNAS, opstiller forskerholdet en model, der peger på, at en stigning i havniveauet på 3,3 meter frem mod år 1400 kunne have tvunget nordboerne til at pakke deres redskaber og rejse væk.

Forskerne har udviklet en såkaldt geofysisk model, der simulerer havniveauet i Sydgrønland. Den blå-hvide gradient repræsenterer is. De grønne prikker er vikinge-områder, og de oversvømmede områder er de blå plamager.

Ole Bennike, som er seniorforsker ved GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), har læst studiet for Videnskab.dk. Han forklarer, at havniveaustigninger godt kunne tænkes at have gjort livet surt for Nordboerne, som dyrkede landet ved kysterne i områderne Østerbygden på Grønlands sydspids og Vesterbygden i Godthåbsfjorden:

- Nordboerne levede af landbrug og havde geder, får og køer, men hvis deres marker blev oversvømmet, så var det nok ikke så sjovt mere. Og hvis store dele af deres marker forsvandt i havet, så havde de selvfølgelig et problem, fortæller han til Videnskab.dk.

Nordboernes bosættelse skete to steder i Grønland: Østerbygden mod syd omkring Igaliko nær Narsarsuaq, og Vesterbygden i Godthåbsfjorden.

Ole Bennike mener altså godt, at der kan være tale om, at havniveaustigningen har haft indflydelse på Nordboernes leveforhold og mulige forsvinden, men han vurderer, at der har været tale om et samspil med andre faktorer.

- Det kan godt have haft lidt indflydelse sammen med årsager såsom koldere klima, tørke, erosion af jorden, overdrevet hvalrosfangst og den sorte død, som hærgede over Europa på den tid og kan have påvirket skibsfarten mellem Norge og Grønland.

Tages med forbehold

Når han er påpasselig med at give havniveaustigningerne hovedrollen i forsvindingsnummeret, skyldes det blandt andet, at studiets resultat varierer relativt meget fra hidtidige undersøgelser:

- Det, som jeg er mest skeptisk over for her, er resultatet af havniveaustigningen på op til 3,3 meter. De undersøgelser, som jeg og kollegaer tidligere har foretaget, kommer slet ikke op på det niveau. Vores resultater har vist en stigning på maks. 1 meter. Det er en ret stor forskel.

Dog fremhæver Ole Bennike, at artiklen præsenterer to effekter ved voksende indlandsis, som ikke er taget med i overvejelserne af havniveaustigningerne før, nemlig at den voksende indlandsis kan have presset jordskorpen ned, så mere land kom under vand, og at en voksende Indlandsis vil tiltrække mere vand, som vil medføre en stigning i havniveauet lokalt.

Så mens data-usikkerhed gør det svært for Ole Bennike at give tommel-op til det konkrete tal på op til 3,3 meter, er ideen om de to effekter af den voksende Indlandsis en interessant model, som han godt kan se potentiale i at arbejde videre med.

Powered by Labrador CMS