Formandsopgør i Siumut: Jeg vil fortsat levere resultater og stabilitet

Formanden for Siumut Erik Jensen, der genopstiller som formand ved det kommende kampvalg på Siumuts årsmøde, mener, at den nuværende koalition er en god og solid konstruktion, som bør fortsætte- for befolkningens skyld.

Nuværende formand for Siumut, Erik Jensen vil søge om mandat til at fortsætte koalitionssamarbejdet med Inuit Ataqatigiit. - Det er nu hvor befolkningen for alvor kan mærke resultaterne af det konstruktive samarbejde, og det er vigtigt at vi følger arbejdet med reformerne til dørs, appelerer han til de delegerede som deltager i partiets landsmøde.

Endnu ved ingen, hvilken påvirkning formandsopgøret i Siumut vil have for koalitionen. Men står det til partiets nuværende formand, der genopstiller, skal partiet give koalitionen opbakning til at fortsætte efter Siumuts landsmøde i slutningen af denne måned.

Erik Jensen vil gerne sikre, at den nuværende koalition skal have lov til at fortsætte og realisere de mange reformer, der til sammen skal give befolkningen bedre levevilkår.

- Realiteten er at en meget stor del af befolkningen lever under meget trange vilkår. Vi må og skal nå ind til problemets kerne og derfra løfte de tunge opgaver, der er forbundet med den meget store grøft, der er mellem rig og fattig her i landet. Det arbejde er vi nu i gang med og jeg vil gerne indhente mandat til at fortsætte med at lede arbejdet, siger Erik Jensen til Sermitsiaq.AG og fortsætter:

- Selvom vi som parti har oplevet nederlag i forbindelse med sidste valg til Inatsisartut – og trods fremgang i Siumut, har vi altid haft dybt respekt for demokratiet og accepteret befolkningens valg. Vi har valgt at bruge dette resultat konstruktivt og truffet en beslutning om at tage medansvar i april 2022, som alle i bestyrelsen og Inatsisartut gruppe har været med til at besluttet, og dermed gået bort fra blokpolitik, vurderer Erik Jensen og fortsætter:

- Det er netop denne beslutning, der gør at resultaterne nu er i gang med at blive effektueret, og jeg vil gerne sikre at vores parti fortsat giver resultater. Det er ifølge min mening den sikreste vej til at genvinde befolkningens tillid til partiet, erklærer formandskandidat, Erik Jensen.

Børnene betaler den dyreste pris

Erik Jensen tilkendegiver at der er mange familier, der har et godt og trygt liv. Men at det er en kendsgerning at alt for mange familier lever i mistrivsel på trods af de mange ressourcer, der bruges på at imødekomme behovet for hjælp. Han vil derfor gå i dybden af samfundets store sociale problemer. Han mener, at den sociale genopretning er en forudsætning for at arbejdet med selvstændighedsprocessen kan fortsætte.

- Lige nu bliver alt for mange børn fjernet fra deres hjem, der bliver bygget alt for mange børnehjem mens alle de tiltag for at mindske de sociale problemer ikke giver det ønskede resultat. Mange lider af alkoholisme, hashmisbrug, spilleafhængighed, selvom der er gratis adgang til afvænning.

- Vi mangler resultatmåling af alle de ellers så gode initiativer der bliver stillet til rådighed for at alle kan få et godt og værdigt liv. Forebyggelsearbejder, afvænningsarbejder og andre velmente initiativer må og skal evalueres, vi skal finde frem til problemets kerne.

Hvorfor virker indsatserne ikke? Spørger Erik Jensen og fastslår: Det er børnene, det er vores fremtid der betaler den dyreste pris og det kan vi ikke være bekendt.

Befolkningen skal gives håb

Her tror Erik Jensen igen på at den nuværende koalitions arbejde ikke kommer til at være forgæves, hvis altså de får lov til at fortsætte:

- Prioritet nummer et er, at befolkningen skal leve under trygge vilkår, og det skal vi i tæt samarbejde med kommunerne skabe rammerne for. Befolkningen skal gives håb og tro på at landets ledelse vil give de rigtige rammer. Befolkningen skal fortsat gives håb om, at de fortsat fremover skal have frihed til selv at udforme deres eksistensgrundlag, uanset hvor i landet, de har valgt at bo.

- De ældre skal leve i tryghed og de skal selv bestemme, hvor de gerne vil leve og det gælder selvfølgelig alle generationer. Det er derfor vi er i gang med meget store reformer på stort set alle områder, men som til sammen vil resultere i bedre vilkår. Og når vi leverer bedre vilkår vinder vi en stærk og robust befolkning, og når vi vinder en stærk og robust befolkning har vi en styrke til at fortsætte med de helt store politiske projekter, pointerer Erik Jensen.

Powered by Labrador CMS