Foredrag: Flere skal kende til læsevanskeligheder

Ordblindhed og læsevanskeligheder hos befolkningen sættes i fokus tirsdag aften i Nuuk. Her kan borgere få mere viden om årsager og hjælpemidler til det usynlige handicap.

Omkring 7-10 procent af befolkningen i Grønland har læsevanskeligheder eller er decideret ordblinde, viser kendte statistikker. Det svarer til op mod 5.000 borgere i Grønland, som har dysleksi, altså ordblindhed. Alligevel er fokus på ordblindhed og læsevanskeligheder minimal, når det kommer til støtte og hjælpemidler.

Thomas Mose og Mikael Højbjerg fra Ordblindetræning.dk vil fortælle om årsager til læsevanskeligheder og ordblindhed/ dysleksi, og hvordan elever, lærere og forældre kan arbejde med dette usynlige handikap. Foredraget vil blive holdt i Grønlandsbankens kantine tirsdag aften fra klokken 19.00.

- Vi håber med dette foredrag at flere får viden og forståelse af, hvad ordblindhed/dysleksi er og at det er et usynligt handikap, som man kan lære at leve med og være i stand til at gennemføre folkeskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse, hvis blot den rigtige hjælp er til stede, lyder det fra Thomas Mose og Mikael Højbjerg.

Talenter blandt iværksættere

Ifølge Thomas Mose og Mikael Højbjerg viser forskning, at der en overrepræsentation af dyslektikere blandt bestemte erhvervsgrupper:

- Nyere forskning peger på at der bl.a. er en overrepræsentation af dyslektikere blandt iværksættere, ingeniører og designere. Disse talenter er der også brug for i Grønland, lyder det.

Foredraget byder også på indsigt i personlige cases, og hvordan der er vej til succes, selvom læsning og stavning er en udfordring.

Det er et lille netværk af forældre til en gruppe elever, som er dyslektikere, som med sponsorstøtte fra 14 lokale virksomheder og organisationer er lykkes med blandt andet at arrangere dette foredrag for at bidrage til et øget fokus på, hvor vigtigt det er med en indsats for ordblindhed i Grønland.

Indsatser i gang

- Der er allerede en spændende indsats for ordblindhed i gang, hvor der blandt andet er udarbejdet en risikotest til tidlig indsats ift læsevanskeligheder i folkeskolens første klassetrin.

- Det er utrolig vigtigt, at det arbejde kan fortsætte, så forældre og lærere kan understøtte de børn og unge, som har brug for hjælp til at kunne blive i stand til få det bedst udbytte af at gå i skole og tage uddannelse, og i det hele taget får mod på livet, selvom de har et usynligt handikap, siger Thomas Mose og Mikael Hæjbjerg.

Foredraget er gratis og tilgængelig for alle interesserede.

Vellykket Snow Fest fejrede kreativiteten
Med en imponerende blanding af sne, musik og fællesskab blev årets Snow Fest i Nuuk afsluttet i weekenden. Mens den officielle vinder blev kåret, deltog de besøgende også aktivt i begivenheden, og...
Indsats mod oversvømmelser i Nuuk
Efter de store mængder regn, der faldt over Nuuk i går, har personalet ved Materiealegården haft en travl morgen med at håndtere oversvømmelser flere steder i byen. I midtbyen har der været...
Powered by Labrador CMS