Fødsler: Hvad betyder fødsler uden familien

Naalakkersuisut har igangsat en undersøgelse af fødesteder, hvor jordemødrenes erfaringer er inddraget. Undersøgelsen skal afdække konsekvenser af fødesteders centralisering.

Naalakkersuisut har igangsat en undersøgelse af fødselsbetjeningen i hele landet. Undersøgelsen skal belyse både familiernes og de fagprofessionelles perspektiv på fødselsbetjeningen samt konsekvenserne ved centralisering af fødslerne.

Her er jordemødrenes erfaringer inkluderet. Det oplyser Naalakkersuisoq for sundhed, Kirsten L. Fencker i et paragraf 37-svar til Pipaluk Lynge-Rasmussen.

Undersøgelsen skal lægge op til en række scenarier, som skal tages med i arbejdet om den fremtidige planlægning og organisering af fødselsbetjeningen, også om jordemødrenes rolle, forklarer Kirsten L. Fencker.

Naalakkersuisoq for sundhed forventer, at resultaterne af undersøgelsen vil blive præsenteret for Naalakkersuisut i midten af 2023.

Rejser for at føde

Inatsisartut-medlem Pipaluk Lynge-Rasmussen har stillet en række spørgsmål omkring fødesteder, antal fødende, mulighed for jordemoderuddannelse og konsekvenserne af at kvinder rejser væk fra deres familier for at føde.

Naalakkersuisoq for sundhed oplyser, at der var 849 fødsler i 2019. Af dem foregik 605 fødsler, godt 71 procent af alle fødsler, på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.

  • 257 fødende kom fra Nuuk
  • 348 fødende kom fra kysten

Hvor meget, det koster samfundet at kvinder føder udenfor deres hjemby er ikke opgjort, da de fødendes ophold på et fødested varierer.

Det er endvidere oplyst, at de sidste 20 år er spædbarnsdødeligheden faldet her i landet.

- I samme periode er svangreomsorgen systematiseret og forbedret via et stort fokus på området. De gældende retningslinjer er blandt andet indført i denne periode, oplyser Naalakkersuisoq.

De gældende retningslinjer dikterer, at et fødested skal kunne håndtere komplikationer under en fødsel. Det er en forudsætning, at et fødested har en læge med kirurgiske kompetencer, en anæstesisygeplejerske, en bioanalytiker og en jordemoder.

Seks millioner til en uddannelse

Departementet for uddannelse har givet et bidrag til besvarelsen af Pipaluk Lynge-Rasmussens paragraf 37-spørgsmål til Kirsten L. Fencker. Her oplyser departementet, at Naalakkersuisut har haft overvejelser om at etablere en jordemoderuddannelse i Grønland. Da Grønland allerede har en sundhedsfaglig bacheloruddannelse, sygeplejerskeuddannelsen, er der en mulighed for at udvikle en jordemoderuddannelse i landet.

- Jordemoderuddannelsen skal imidlertidig opbygges fra bunden, hvilket indbefatter ansættelse af undervisere samt teknisk personale, anskaffelse af bygninger og alt relevant udstyr, oplyses det.

Det vil tage omkring ti år at udvikle en kvalificeret jordemoderuddannelse i landet. Der er ikke opgjort en estimat på, hvad det vil koste at etablere sådan en uddannelse, men en årlig bevilling vil nok ligge på omkring 6.357.000 kroner, som sygeplejerskeuddannelsen får i bevilling årligt, oplyses det.

Powered by Labrador CMS