Fødselstallet er overraskende lavt

Antallet af fødsler tilbage i 2022 er overraskende lavt og langt fra det normale niveau på mellem 800 og 900 børn. Således blev der i 2022 kun født 757 børn, hvilket overrasker Grønlands Statistik.

Det normale fødselstal har i flere år ligget på mellem 800 og 900 børn, men var i 2022 helt nede på 757 børn.

I den seneste befolkningsanalyse, som Grønlands Statistik står bag, har man opgjort folketallet til 56.609, hvilket svarer til en stigning på 47 personer set i forhold til året før.

Særligt et tal overrasker statistikerne på Grønlands Statistik.

- Fødselsoverskuddet (levendefødte minus døde) var med 232 fortsat lavt i 2022 sammenlignet med 314 i 2020, på grund af et kraftigt fald i antal levendefødte. Det er fortsat usikkert om det er en midlertidig effekt af pandemien eller en mere varig fertilitetsnedgang, skriver Grønlands Statistik.

De føder børnene

Antallet af fødsler bliver uddybet således:

- I 2022 fødtes 757 børn, hvilket i absolutte tal er 4 færre end i 2021. Af disse blev 90 procent født af mødre, der selv var født i Grønland. Det årlige antal levendefødte har i de fleste af de seneste 20 år, ligget på mellem 800 og 900 børn. Dette til trods for store ændringer i bosætningsmønster, aldersfordeling, uddannelsesforhold og meget andet.

- Derfor er faldet i fødselstallet i 2021 og 2022 overraskende, idet fertiliteten særligt er faldet for kvinder i 20’erne, bosat udenfor hovedbostederne (lokaliteter med flere end 3000 indbyggere). Stort set alle børn fødes af mødre i aldrene 18-40 år. Kun 2 pct er i de seneste 5 år født af kvinder under 18 år og kun 2 pct af kvinder på 40 år og derover, forklarer Grønlands Statistik.

Blå linje: Født i Grønland. Lysegrøn linje: Født udenfor Grønland. Rød linje: I alt

Nettoindvandringen

I løbet af de seneste 28 år er der ialt foretaget 67.570 indvandringer til Grønland. I samme periode blev der foretaget 78.237 udvandringer. Det betyder at 10.667 personer netto har udvandret, svarende til 381 i gennemsnit, hvert år.

Powered by Labrador CMS