FN's Klimatopmøde: ICC med klart opråb til den internationale verden

Inuit Circumpolar Council deltager i FN's Klimatopmøde i Egypten, hvor ICC præsenterer fem konkrete anbefalinger til verdens ledere, forskningsverdenen og erhvervslivet med flere.

- Vi kræver, at vores iboende ret til selvbestemmelse anerkendes ved, at vi sikres deltagelse i beslutningsprocesser vedrørende klimaet, siger formand for ICC international Sara Olsvig.

Inuit Circumpolar Council (ICC) er til stede i Egypten, hvor FN's Klimatopmøde bliver afholdt med en af de hidtil største inuitdelegationer i nyere tid. Her bringes inuits budskaber direkte til hele den internationale verden.

ICC oplyser i en pressemeddelelse, at de konkret har udarbejdet fem klare anbefalinger til verdens ledere, forskningsverdenen og erhvervslivet med flere.

- De buldrende klimaændringer og den akutte situation, vi står over for i vores arktiske hjemlande, ses nu også i mange andre dele af verden. De voldsomme klimarelaterede vejrmæssige begivenheder vi har set i det seneste år, rammer stadig inuit, men også millioner af mennesker verden over, siger ICC’s international formand Sara Olsvig.

Falskt modsætningsforhold

ICC mener, at de løsninger, som verden finder sammen om, skal involvere inuit og andre oprindelige folk.

Fem anbefalinger fra ICC (omskrevet og forkortet, red.)

  1. Inuits ret til selvbestemmelse og deltagelse i
    beslutningsprocesser skal respekteres.

  2. Inuits erfaring, tilgange og lederskab skal være i front i forhold til nationale og globale diskussioner og beslutninger.

  3. Ethvert engagement med inuit skal være retfærdigt og etisk og følge de protokoller for engagement, inuit selv har fremlagt internationalt og lokalt.

  4. Det globale samfund må anerkende, at vores (inuits, red.) miljø spiller en afgørende rolle for global temperaturregulering, biodiversitet og overordnet sundhed og velvære i verden. Det arktiske miljø skal beskyttes gennem partnerskab med inuit.

  5. Regeringer skal undersøge muligheden for at etablere en fond, som inuit kan få retfærdigt adgang til svarende til klimasårbare samfund i ikke-G20-lande. Oprindelige folks repræsentant inden for Global Environment Facility, som uddeler økonomisk bistand, skal sikres.

- Vi kræver, at vores iboende ret til selvbestemmelse anerkendes ved, at vi sikres deltagelse i beslutningsprocesser vedrørende klimaet, siger formanden med udgangspunkt i de fem anbefalinger.

En af dem handler om, at verden anerkender, at det er et falskt modsætningsforhold at sætte ”udviklede lande” op over for ”udviklingslande”. Et hovedfokus på dette klimatopmøde er nemlig at sikre adgang til finansiering af klimatilpasnings- og forebyggelsestiltag.

- Der er der i dag et ekstremt ulige forhold på flere planer. Dels går meget af finansieringen til ikke-G20 lande, mens for eksempel inuit hovedsageligt bor i G20 lande, ligesom mange andre oprindelige folk gør. Samtidig skaber dét, at man deler verden op i såkaldte udviklede og ikke-udviklede lande et skævt forhold i beslutningsprocesserne”, siger Sara Olsvig.

Værdifuld viden

Det er på trods af den virkelighed, at inuit bringer et håbefuldt budskab til klimatopmødet.

Sådan lyder det fra Lisa Koperqualuk, canadisk næstformand i ICC:

- Selvom vi skal handle hurtigt for at holde de globale temperaturstigninger under tærsklen på 1,5 grader celsius ifølge Paris-aftalen, er der håb for fremtiden. Den nødvendige handling skal være af global karakter, og det kræver beslutsomhed og samarbejde.

Sara Olsvig forklarer, at inuit og andre oprindelige folk har værdifuld viden og skal inddrages i enhver politisk udformning.

Vores bidrag gør kun beslutninger stærkere. Det er en opfordring til staterne om at inkludere os i vores fælles bestræbelser på at skabe håb for vores fremtidige generationer, siger den internationale formand for ICC:

- Ved at arbejde sammen om at møde de nuværende udfordringer, kan vi skabe en mere retfærdig og ligeværdig verden. Inuits viden og erfaring kan bidrage til de løsninger, vi har brug for.

Powered by Labrador CMS