FN-udsending: Det grønlandske samfund står over for adskillige udfordringer

FN's særlige rapportør kom blandt andet med kritik af forholdene for personer med handicap, og han var også bekymret for det høje antal seksuelle overgreb på børn samt selvmord.

FN's særlige rapportør Cali Tzay besøgte blandt andet handicaptalsmand Anja Hynne Nielsen under sit besøg i Grønland.

FN's særlige rapportør om oprindelige folks rettigheder, Cali Tzay, har været på besøg i både Danmark og Grønland, og fredag i sidste uge fremlagde han sine foreløbige konklusioner på et pressemøde i Danmark.

Rapportøren kommer med kritik af Danmark, men han er også bekymret for en række forhold i Grønland:

- Det grønlandske samfund står stadig over for adskillige udfordringer, der relaterer til fattigdom og mangel på passende boliger, passende kvalitetsuddannelse og knap mental sundhedsstøtte, sagde Cali Tzay.

- Omkring 20 procent af børnene i Grønland anslås at have været udsat for vold og seksuelle overgreb, sagde han og tilføjede, at Grønland har en af de højeste selvmordsrater i verden.

Kritik af forholdene for personer med handicap

Under sin fremlæggelse kom Cali Tzay også med kritik af forholdene for personer med handicap. Han er bekymret for især adgangen til uddannelse og beskyttelse imod diskrimination:

- Selvom der har været en stor handlingsplan, er der stadig store udfordringer, for at folk med handicap sikres deres rettigheder i forhold til, at mangler adgang til uddannelse samt fraværet af lovgivning til at beskytte dem mod diskrimination.

- Jeg har hørt om personer med handicap, som bliver anbragt på hjem for ældre, fordi man ikke har andre muligheder, lød det blandt andet fra Cali Tzay.

Han fremhævede desuden handicaptalsmandens rolle i at sætte fokus på problemerne.

Bekymringer vedrørende turismekoncessioner

Den særlige rapportør udtrykte desuden bekymring for, om inuit har nok at skulle have sagt, når der sættes gang i turisme-, mine- eller infrastrukturprojekter:

- Jeg opfordrer indtrængende Grønlands regering til at rådføre sig med inuitfolket, hvis traditionelle levebrød vil blive direkte påvirket af planer om at udvide minedrift, turisme og infrastruktur, sagde Cali Tzay.

Der var også ros, da Cali Tzay kalder Grønlands selvstyre for 'et inspirerende eksempel på et selvstyre for oprindelige folk i praksis og en fredelig proces hen imod selvbestemmelse for oprindelige folk verden over.'

Powered by Labrador CMS