ATUARFIK KILAASEERAQ

Flere løsninger på lærermangel skal undersøges

Kommunalbestyrelsen vil have undersøgt, om fjernundervisning er en del af løsningen på stor læremangel i Maniitsoq.  Det skal også undersøges, om man kan benytte pensionerede lokale lærere eller ufaglærte personer med kvalifikationer, samt om der kan rekrutteres lærere fra hele landet og Danmark. 

Atuarfik Kilaaseeraq har store problemer med at holde på lærerne.

Kommunalbestyrelsesmedlem I Qeqqata Kommunia, Karl Lyberth (N) ønsker, at alle kommunalbestyrelsmedlemmer skal samarbejde for at finde løsninger om de alvorlige forhold på skolen i Maniitsoq, og derfor har kommunalbestyrelsen behandlet problemerne på skolen på et møde lige før påske.

Selvom der har været tiltag for at forbedre Atuarfik Kilaaseeraq og lærernes vilkår, er der fortsat omfattende problemer, som skal løses:

To ansat men fem er stoppet

Forvaltningen oplyser til kommunalbestyrelsen, at Atuarfik Kilaaseeraq på nuværende tidspunkt mangler 12 lærere.

- Atuarfik Kilaaseeraq mangler for nuværende 12 lærere. I starten af skoleåret 2023/2024 blev to nye lærere ansat, men 5 lærere er holdt op siden de nye blev ansat, skriver forvaltningen i sagsfremstillingen.

Forvaltningen henviser til, at situationen forværres af, at der mangler lærer i hele landet.

- Derfor forventes det, at det kan være svært at besætte alle ledige lærerstillinger i Atuarfik Kilaaseeraq fra hele landet.

Alle elever og lærer er flyttet ud af skolen

Ifølge forvaltning foregår undervisningen i de fleste klasser normalt, men det har været utilfredsstillende i to trin, hvor man har manglet lærere i flere måneder:

- Heldigvis er der nu ufaglærte fastansatte hvor man mangler lærere i flere af fagene, selvom ikke alle manglende normeringer er besat. For at dække lærermanglen skal fung. viceskoleinspektør også fungere som lærer, skriver forvaltningen i Qeqqata Kommunia.

Udover lærermangel kæmper skolen med, at elever og lærer er spredt, fordi forholdene på skolen vurderes at være usunde:

- Efter sommerens renovering af skolen kom eleverne og lærerne tilbage til skolen i starten af skoleåret 2023/2024. I løbet af efteråret startede symptomerne om det usunde forhold igen med den konsekvens, at man fra november måned flyttede eleverne og lærerne. Nu er alle elever og lærere trinvis flyttet fra skolen, og skal have sådanne forhold i tre fire år indtil skolen er klar igen,

Fjernundervisning og pensionerede lærere

Konklusionen på mødet blev, at kommunalbestyrelsen følger Karl Lyberths ønske, at det undersøges, om der kan oprettes mere fjernundervisning, og at der skal rettes henvendelse til Imak om lærermanglen. Det skal desuden undersøges, om man midlertidig kan indføre åremål for alle lærere under renoveringen af Atuarfik Kilaaseeraq.

Det ønskes også undersøgt, om man kan benytte pensionerede lokale lærere eller ufaglærte personer med gode kvalifikationer for at løse læremanglen. 

For at løse lærermanglen spurgte borgmesteren hele kommunalbestyrelsen, hvad de har bud på løsningen.

Hele kommunalbestyrelsesmedlem er enige om at alle muligheder for løsninger skal undersøges, som Karl Lyberth påpeger.

Powered by Labrador CMS