Flere klager over sundhedsvæsenet

Landslægeembedets sundhedsfaglige konsulent, der behandler klagesager om sundhedsfagligt personale, ser en klar stigende tendens i, at patienter klager over en behandling eller service.

- Vi har helt klart brug for flere ressourcer der kan behandle klagesager i Grønland og på grønlandske præmisser, siger sundhedsfaglig konsulent Louise L. Faber. Arkivfoto.

Landslægeembedet kæmper med at følge med alle de klager, der kommer fra borgere, som føler sig fejlbehandlet eller har haft dårlige oplevelser i sundhedsvæsenet.

Der er indgivet i alt 157 klager omkring sundhedsvæsenet samt læger og andet sundhedspersonale i år. Det er langt flere end sidste år på samme tid.

Sundhedsfaglig konsulent Louise L. Faber

Der er en klar stigning i antal indmeldte klager, da de indkomne klager for i år allerede er oversteget tallene fra de tidligere fem år.

- Vi har helt klart brug for flere ressourcer, fordi der kommer faktisk flere og flere klager, og vi har svært ved at følge med. Klagerne behandles løbende, men vi har stadig svært ved at følge med, fortæller Louise L. Faber, sundhedsfaglig konsulent i Landslægeembedet til Sermitsiaq.AG.

Har hentet forstærkning til sagsbehandlingen

Landslægeembedet har derfor hentet en jurist, der behandler klagesager i sundhedsvæsenets disciplinærnævn i Danmark, som skal hjælpe med at gøre sagsbehandlingen hurtigere. Juristen er ansat i embedet i tre måneder og behandler klager sammen med tre sundhedsfaglige konsulenter under embedet i Grønland.

Så mange har klaget:

  • Frem til okt. 2022: 157 klager
  • 2021: 121 klager
  • 2020: 119 klager
  • 2019: 121 klager
  • 2018: 94 klager
  • 2017: 86 klager

Afgøres i Danmark

Der er nogle emner, som går igen når landslægeembedet modtager klager. Oplevelsen af at være fejlbehandlet eller fejlopereret, samt mangelfuld udredning og diagnostik er en stor del af klagerne. Men også problematisk kommunikation mellem sundhedsvæsenet og patienten påpeges i nogen klager, forklarer den sundhedsfaglige konsulent.

- Her kan der være tale om rekrutteringsproblemer, som sundhedsvæsenet kæmper med i det daglige, hvor patienter føler sig afvist af sundhedsvæsenet, eller at der opstår misforståelser mellem personalet og patienten, siger Louise L. Faber.

Landslægeembedet behandler klager fra patienter, som de så sender videre til styrelsen for patientklager i Danmark og sundhedsvæsenets disciplinærnævn i Danmark, der afgør klager og giver kritik til sundhedsfagligt personale ved behov. Selvom Grønland har overtaget sundhedsområdet har Grønland ikke nok medarbejdere indenfor sundhedsområdet til selv at tage stilling til klagerne, lyder forklaringen.

-Vi har ikke nok sagkyndige til at vurdere alle klagesager, vi får fra borgere. For eksempel kan vi ikke benytte en ortopædkirurg til at vurdere en klagesag om en gynækolog. Derfor er det politisk besluttet, at klagerne viderebehandles i Danmark efter en behandling her, hvor sundhedsvæsenets disciplinærnævn træffer afgørelserne, oplyser sundhedsfaglig konsulent i Landslægeembedet Louise L. Faber til Sermitsiaq.AG.

Powered by Labrador CMS