Flere har en uddannelse - men det gælder ikke borgere født uden for Grønland

Antallet af borgere i Grønland med en uddannelse udover folkeskolen er stigende. Uddannelsesniveauet er steget med seks procentpoint de seneste 10 år. Det går den anden vej for borgere født uden for Grønland, hvor uddannelsesniveauet daler.

Igen er der flere kvinder, der tager en uddannelse efter endt folkeskole. Det viser dugfriske tal fra Grønlands Statistik,

Grønland Statistiks dugfriske tal om uddannelsesniveauet viser, at antallet af borgere i Grønland med folkeskolen som den højeste uddannelse, bliver færre.

Det betyder at flere per årgang tager en videregående, ungdoms- eller erhvervsuddannelse efter endt folkeskole.

- Registreringerne af uddannelsesniveauet er generelt mere dækkende hos den yngre del af befolkningen. En del af stigningen i uddannelsesniveauet kan derfor tilskrives at registreringerne af gennemførte uddannelser gradvist bliver mere dækkende.

I 2022 havde 41 pct. af befolkningen mellem 16 – 74 år en uddannelse ud over folkeskolen, hvilket er en stigning på seks procentpoint på 10 år.

  • 13 procent havde en videregående uddannelse
  • 28 procent havde en gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller suppleringskursus

Flere over 40 år har en uddannelse

Graferne viser, at andelen med en uddannelse over folkeskolen stiger frem til aldersgruppen 40-44 år i 2022, hvor den topper med 57 procent af aldersgruppen.

- Hos den ældre del af befolkningen falder uddannelsesniveauet igen, oplyser Grønlands Statistik.

Et andet aspekt i tallene, der har ændret sig markant over et år er uddannelsesniveauet for udefrakommende, der nu bor i Grønland.

51 procent af personer, der er født uden for Grønland, havde folkeskolen som højeste uddannelse i 2022. Tallet lå lavere i 2020, hvor udefrakommende personer, der havde folkeskolen som den højeste uddannelse lå på 36 procent.

Kvinder fører fortsat

- Faldet i uddannelsesniveauet blandt befolkningen født udenfor Grønland, skal ses i lyset af den stigende indvandring af personer født i Asien. En stor andel af personer født i Asien har ikke registeret en uddannelse.

Igen viser tallene, at kvinder fører i uddannelsesniveauet. 45 procent af kvinderne har en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse i baggagen i 2022, mens tallet ligger på 38 procent af mændene. Stigningen inden for de videregående uddannelser er hovedsageligt sket indenfor professionsbacheloruddannelserne for kvindernes vedkommende.

Powered by Labrador CMS