Flere forsker om folkeskolen

En række undervisere på læreruddannelsen gået i gang med ph.d. forløb om folkeskolen.

Ilisimatusarfik og Grønlands Forskningsråd har finansieret flere forskningsprojekter om folkeskolen herhjemme.

Fire projekter er blevet igangsat og flere er allerede nået langt i deres studier, fremgår det i en pressemeddelelse fra Ilisimatusarfik.

- Der er altså mange gode og vigtige projekter i gang. Det er vores håb, at projekterne kan hjælpe både os og politiske beslutningstagere med at blive klogere på hvordan vi sammen får understøttet og styrket folkeskolen og dermed givet det bedst mulige fundament for uddannelsen af vores børn og unge i fremtiden, siger Anne Merrild Hansen, Ph.d Skoleleder og Britta Lohmann, Leder af Institut for Læring, i meddelelsen.

De forskningsprojekter, der er i gang i øjeblikket, er finansieret og igangsat af Ilisimatusarfik, Grønlands Forskningsråd og forskellige danske universiteter i samarbejde.

  • Louise Pindstrup Andersen undersøger hvordan skolen pædagogisk kan tage højde for barrierer og udfordringer de unge oplever og bidrage til at sikre unges videre forløb i uddannelsessystemet.
  • Ivalu Mathiassen studerer læsestrategier for elever på yngstetrinnet med fokus på at forbedre læseundervisningen i grønlandsk.
  • Kirsten Føns arbejder med udeskole som undervisningsform til at fremme elevernes læring og motivation.
  • Cecilia Pedersen, som forsker i fremme af børns trivsel i skolen gennem etablering af gode børnefællesskaber under indskoling. Desuden sidder der andre på Ilisimatusarfik der også forsker i børn i folkeskolen.

De første ph.d.’er ved Institut for læring blev færdige i 2016. Det drejer sig om Anders Øgaard som skrev afhandlingen ”Fjernundervisning i skolen i Grønland” og Lars Demant-Poort der skrev ”Naturfagsdidaktik i den grønlandske folkeskole – et multipelt casestudie om natur, undervisning og sprog”. Begge underviser på læreruddannelsen i dag, og er i gang med flere forskningsprojekter knyttet til folkeskolen.

Powered by Labrador CMS