Fjeld-ulykke: 14 dage senere reagerer sundhedsledelsen efter skarp kritik

Det Grønlandske Sundhedsvæsen mener, at de sædvanlige retningslinjer i forbindelse med snescooterulykken er blevet fulgt. Direktøren forholder sig dog ikke til kritikken, der er blevet fremlagt af Erik Palo, som var på ulykkestedet.

Direktør i Det Grønlandske Sundhedsvæsen Tina Amondsen forholder sig ikke direkte til kritikken af hændelsesforløbet i forbindelse med hændelsen for to uger siden, hvor en mand forulykkede på sin snescooter.

Det er nu over to uger siden, at borgere forgæves forsøgte at få hjælp fra myndighederne, da en mand forulykkede på sin snescooter i fjeldet øst for Nuuk. Erik Palo var med ude på ulykkestedet. Han sidder tilbage med en følelse af, at kommunikationen mellem politiet og sundhedsvæsenet falder ned mellem to stole.

En kritik, som Sermitsiaq.AG har fremlagt for begge myndigheder. Mens Bjørn Tegner Bay, politidirektør i Grønlands Politi, hurtigt har været ude at svare på kritikken, så har Tina Amondsen, direktør i Det Grønlandske Sundhedsvæsen, ikke villet udtale sig, før en grundig undersøgelse af hændelsesforløbet lå på plads. Det gør den nu.

Direktøren har modtaget en række spørgsmål fra nærværende medie, som kredser om kritikken fra Erik Palo. Dem undlader hun at svare på. Til gengæld giver hun en forklaring på sundhedsvæsenets håndtering.

Retningslinjerne

I den konkrete sag er de sædvanlige retningslinjer for håndtering af ulykker med personskade uden for bebyggede steder fulgt, mener Tina Amondsen.

Hun oplyser, at såfremt en ulykke med personskade på kendt position bliver anmeldt til politiet, videregives oplysningerne til sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet varetager en konkret vurdering af sagen for at afklare, hvilken indsats der vil være relevant set i lyset af skadens omfang og andre konkrete forhold. Herefter iværksættes det fornødne.

Ifølge Amondsen gav politiet oplysninger, som gjorde, at den tilskadekomne blev vurderet til ikke at kunne transporteres til Nuuk på snescooter, og derfor skulle hentes med helikopter.

Det skete som bekendt ikke.

Direktøren oplyser, at før evakueringen med helikopter blev iværksat, blev sundhedsvæsenet oplyst om, at de øvrige tilstedeværende på skadesstedet selv var ved at arrangere transporten, som indebar, at patienten blev transporteret med båd.

Uopklarede spørgsmål

Den forulykkede havde store smerter. Selvom han havde ligget på jorden i timer, så kom der overhovedet ingen klare meldinger fra myndighederne, ifølge Erik Palo. Derfor beslutter han og de andre tilstedeværende at tage sagen i egen hånd.

Grønlands Politi er ikke blevet underrettet om, hvilke sundhedsfaglige vurderinger og dispositioner, der er taget i forbindelse med ulykken, oplyser politidirektøren.

Erik Palo har heller ikke vidst, hvad sundhedsvæsenet har foretaget sig - eller om de overhovedet har foretaget sig noget.

Sermitsiaq.AG ville blandt andet gerne have haft svar på, hvad sundhedsvæsenet siger til kritikken, og om sundhedsvæsenet vil gøre noget for at forhindre lignende situationer i fremtiden. Nærværende medie forsøger at få et muntligt interview med direktøren.

Powered by Labrador CMS