Fiskeriloven: Problemer med at aflevere komplet lovforslag til tide

Forslag til ny fiskerilov er endnu ikke afleveret til Formandsskabet i Inatsisartut efter fristens udløb. Naalakkersuisut fastholder planen om at forslaget til en ny fiskerilov skal behandles under forårssamlingen, men det er op til formandsskabet, om punktet kommer i forårssamlingen eller udskydes til efterårssamlingen.

Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Kim Kielsen (S) har bedt om at få forslaget til en ny fiskerilov på dagsordenen til Inatsisartuts forårssamling. Men selve lovforslaget og dennes bilag har han måtte efteranmelde, da departementet stadig arbejder med de mange høringssvar.

Opdateret fredag den 8. marts 16:30: Inatsisartuts formandssskab har sen fredag eftermiddag offentliggjort dagsordenen for forårssamlingen 2024.

Forslaget til fiskerilov for Grønland er med på dagsordenen og vil således blive førstebehandlet torsdag den 11. april 2024. Naalakkersuisut har frist den 22. marts 2024 til at sende hele lovforslaget og dennes bilag til Inatsisartut.


Selvom fristen for at aflevere forslag til Inatsisartuts formandskab var fredag den 1. marts 2024, er dagsordenspunkterne endnu ikke til at se på Inatsisartuts hjemmeside en uge efter sidste frist.

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få svar på, hvornår offentligheden får adgang til at se dagsordenen med forslag fra både Inatsisartut og Naalakkersuisut, men har endnu ikke fået vished om hvornår de af formandsskabet godkendte punkter bliver offentliggjort.

Forslag til fiskerilov anmeldt fra Kielsen

Et af forårssamlingens helt store punkter er forslaget til en ny fiskerilov, som Naalakkersuisut ihærdigt har arbejdet på at få fremsat, til trods for især fiskeriorganisationer har stillet krav om dels længere høringsfrist, dels om en eventuel udskydelse af behandlingen.

Naalakkersuisut har allerede afsat otte ugers høring mod normalt fire uger. Dette har medført at departementet har brugt længere tid til administrativt og lovteknisk arbejde samt at få oversat høringssvar der enten kun var på dansk eller grønlandsk. Det har betydet, at Naalakkersuisut ikke var i stand til at aflevere en komplet lovforslag til Inatsisartutbureau den 1. marts.

- Vi har bedt Formandskabet for Inatsisartut at optage punktet på dagsordenen, hvor vi har søgt om at aflevere lovforslaget og de dertil hørende dokumenter senere, forklarer Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Kim Kielsen overfor Sermitsiaq.AG.

Nu er det op til Inatsisartuts formandsskab at afgøre hvorvidt formandskabet mener, at Inatsisartut får den fornødne tid til forberedelse forud for behandlingen.

Powered by Labrador CMS