Finansudvalget utålmodig: Naalakkersuisut har endnu ikke sendt ansøgning

Finansudvalget har fredag fremsendt en pressemeddelelse hvor udvalget understreger at Naalakkersuisut endnu ikke har fremsendt en ansøgning om udmøntning af katastrofehjælpen til fangere og fiskere, der uforskyldt er ramt af klimaændringerne.

Formanden for Inatsisartuts finansudvalg, Asii Chemnitz Narup er ikke tilfreds med at ansøgere til katastrofehjælp er blevet sat i en venteposition. - Vi har endnu ikke modtaget ansøgning fra Naalakkersuisut, siger hun i en pressemeddelelse på vegne af udvalget.

Den 14. december besluttede Finansudvalget at godkende Naalakkersuisuts ansøgning om, at der sikres hjemmel til at yde klimabetinget katastrofehjælp til fiskere, fangere og fåreholdere allerede fra og med december 2023.

Finansudvalgets beslutning indebar en bemyndigelse til Naalakkersuisut til, med Finansudvalgets godkendelse, at yde økonomisk hjælp til fiskere, fangere og landbrugere, hvis erhvervsindtægt med kort varsel fuldt ud eller i meget væsentligt omfang bortfalder grundet forhold forårsaget af klimatisk betingede vanskeligheder 2023.

- Udvalget har endnu ikke modtaget Naalakkersuisuts ansøgninger om ovenstående. I henhold til pressemeddelelse, udsendt af Departement for Fiskeri og Fangst den 27. december 2023, noterer udvalget sig, at der henvises til tekstanmærkning til hovedkonto 51.01.04 Genetableringsstøtte i Finanslov for 2024, påpeger udvalget og fortsætter:

Udvalget kan på denne baggrund erfare, at der først vil foreligge ansøgninger til udvalgets behandling efter nytår, hvor Finanslov for 2024 er trådt i kraft, understreger formanden for finansudvalget, Asii Chemnitz Narup (IA).

Ked af at ansøgere er sat på venteposition

Finansudvalget udtrykker utilfredshed med at fangere, fiskere og landbrugserhvervet, der føler sig ramt af manglende indtægter på grund af de klimatiske ænddringer bliver yderligere sat i venteposition:

- Udvalget skal i denne forbindelse understrege, at udvalget absolut forstår det akutte behov for, at der ydes katastrofehjælp til fiskere, fangere og fåreholdere, hvis erhvervsindtægt er påvirket af klimatisk betingede vanskeligheder. Udvalget finder det derfor ganske uheldigt, at disse grupper, som har fået løfte om hjælp i indeværende år, skal vente yderligere.

Der mangler faste procedurer ved ekstraordinære tiltag

Finansudvalget påpeger at der hersker en generel uvished i samfundet om, hvilken procedure, der skal følges, for de personer, der påtænkes at kunne modtage hjælp.

- Finansudvalget anmoder derfor Naalakkersuisut om at redegøre for både proceduren og status for sagen, understreger Asii Chemnitz Narup og fortsætter:

- Udvalget finder det ligeledes overordentligt vigtigt, at Naalakkersuisut informerer borgerne om, hvorfor den hjælp, der skulle kunne ydes allerede i december 2023, alligevel først effektueres i 2024.

Da uvisheden om hjælpemulighederne også angår, hvem der har handlepligt og beslutningsansvar, ønsker udvalget Naalakkersuisuts præcisering og udmelding herom.

Formanden for finansudvalget, Asii Chemnitz Narup slutter af med at udvalget ser frem til at modtage Naalakkersuisuts ansøgning.

Powered by Labrador CMS