Finanslov: Tusass og Air Greenland får million-regning for lufthavn

Naalakkersuisut har fået opbakning til næste finanslov. Se hovedpunkterne.

Koalitionspartierne Inuit Ataqatigiit og Naleraq har indgået et forlig med Demokraatit og Atassut om finansloven for 2022.

Her er, hvad partierne i hovedpunkter har aftalt.

Et af de helt store spørgsmål er finansieringen af lufthavnen i Qaqortoq. Her kommer Tusass og Air Greenland til at betale en pæn del af det ekstrabeløb, som politikerne skulle finde til lufthavnen.

Politikerne har dog ikke formået at finde hele beløbet, fremgår det af nedenstående skema:

Naalakkersuisut oplyser, at der tidligere er forudbetalt 65 millioner kroner til Air Greenland til underskudsdækning for myndighedsflyvninger i forbindelse med corona. De penge fik Air Greenland ikke brug for alligevel, fordi der var flere passagerer, der fløj end forudset. Nu får Naalakkersuisut pengene tilbage.

Forbedringer for ældre samt førtidspensionister

Partierne er desuden blevet enige om nogle kontante forbedringer for pensionister og førtidspensionister:

  • Alderspensionister, der ikke opholder sig i eget hjem får forhøjet alderspensionen fra 46 % til 50 % svarende til en forhøjelse fra 29.550 kr. til 34.050 kr. per år.
  • Alderspensionens grundbeløb forhøjes fra 64.239 kr. til 73.239 kr.
  • Institutionsanbragte førtidspensionister får lommepengene forhøjet fra 23.736 kr. til 30.840 kr.
  • Førtidspensionen forhøjes – på højeste trin fra 118.680 kr. til 124.340 kr. og tilsvarende for mellemste og laveste førtidspension
  • Grænserne for egenindkomst og samlevers indkomst før aftrapning af førtidspensionen forhøjes hver især med 10.000 kr.

Obligatorisk pension lempes

Derudover skal obligatorisk pensionsordning have et servicetjek, som partierne kalder det. Det indebærer, at ikke-opfyldte og ikke-overførte opsparingsforpligtelser, som er opstået i skatteårene 2018, 2019 og 2020 bortfalder. Dette betyder, at Skattestyrelsen ikke vil udstede skattekort med forhøjet trækprocent til borgerne i 2022 på baggrund af tidligere års ikke-opfyldte opsparingsforpligtelser.

Derudover skal opsparingsforpligtelsen først gælde fra 125.000 kr. i skattepligtig årlig indkomst mod 100.000 kr. i dag, og udestående på under 4.000 kr. vil ikke blive opkrævet. Dette er en forhøjelse fra 2.000 kr.

Huslejestigninger sløjfes

Et af efterårets varmeste emner er de varslede huslejestigninger i visse af Selvstyrets boligafdelinger med henvisning til, at der er brug for akut vedligeholdelse.

Huslejeforhøjelser sløjfes i forliget, og i stedet er det besluttet at udforme et boligforlig i 2022, der skal sikre politisk opbakning og forpligtelse til at bremse det voksende efterslæb på vedligehold.

Hellefiskeafgift afskaffes

Den omdiskuterede afgift på det kystnære hellefiskefiskeri sættes i 2022 til nul, hvilket koalitionspartiet Naleraq har haft som en mærkesag.

Afgiftsnedsættelsen kompenseres ved en afgiftsforhøjelse på det udenskærs fiskeri efter rejer og hellefisk, står der i forliget.

Afgifter afskaffes

I forliget skriver partierne, at indførselsafgifterne på kaffe, te og fjerkræ afskaffes. Dette har i efteråret været en mærkesag for Demokraatit. Det fremgår ikke, hvornår afgifterne afskaffes.

Det var nogle af de centrale punkter. Herunder ses hovedtalene. De viser, at der vil være et overskud på 107 millioner kroner over de kommende fire år.

Powered by Labrador CMS