Finanslov: Gælden vil vokse dramatisk

På flere fronter vokser det grønlandske samfunds gæld voldsomt, der siden 2020 og samlet set vil stige fra knap fire milliarder kroner til 7,2 milliarder kroner i 2024.

Solnedgang over finanserne. Sorte skyer tårner sig op i horisonten.

Selvstyret, de selvstyreejede selskaber, kommunerne og kommunernes bolig- og udviklingsselskaber er i gang med en større gældsætning, fremgår det af finanslovsforslaget for 2022. Det skriver avisen AG.

- Den forventede vækst er fordelt med én milliard kroner mergæld hos de selvstyreejede selskaber og 2,3 milliarder kroner mere i gæld i de kommunalt ejede selskaber, bemærkes det i finanslovsforslaget.

Det bliver understreget, at man ikke har indregnet en eventuel låneoptagelse til at gennemføre de store og milliarddyre vandkraftinvesteringer. Der er heller ikke taget højde for et eventuelt låneoptag i regi af lufthavnsselskabet Kalaallit Airports International A/S. Dermed kan gælden ende med at blive langt højere i de kommende år.

Advarsel

I den seneste rapport som Økonomisk Råd udgav i foråret blev der advaret imod, at en negativ økonomisk udvikling i et eller flere af de selvstyreejede selskaber kan få store konsekvenser for landskassen på grund af gældsætningen.

Med henvisning til coronapandemien skrev Økonomisk Råd tilbage i foråret:

- Krisen skaber et behov for at genoprette landskassens økonomi. Det vil kræve, at der i en årrække sikres et overskud både for at afvikle gæld og oparbejde stødpuder som beredskab til eventuelle fremtidige kriser.

Læs mere om finanslovsforslaget i denne uges AG:

Powered by Labrador CMS