Får kritik: Brugte over fem år på behandling af ansøgning om pension

Qeqqata Kommunia får kritik af Ombudsmanden for uacceptabel lang sagsbehandlingstid i en sag, hvor en borger søgte om førtidspension.

- Samlet set var det ombudsmandens opfattelse, at der i denne sag var tale om en uacceptabel sagsbehandlingstid og sagsbehandling, skriver ombudsmand Vera Leth om sagen.

Ombudsmand Vera Leth uddeler kritik i en sag om meget langsommelig kommunal sagsbehandling.

Sagen begyndte tilbage i april 2016, da en borger i Qeqqata Kommunia søgte om førtidspension.

Efter flere forhalinger af sagen modtog borgeren i november 2020 et brev fra kommunen, hvor der stod, at ansøgningen ikke var blevet behandlet, fordi borgeren kun ville have været berettiget til førtidspension i 22 dage, inden vedkommende kunne få alderspension.

Det fik borgeren til at klage til ombudsmanden, og efter borgerens klage i januar 2021 genoptog kommunen sagen, og den 1. oktober 2021 tilkendte kommunen borgeren førtidspension med virkning fra den 1. september 2020.

"Uacceptabel sagsbehandlingstid og sagsbehandling"

Ombudsmanden kritiserer, at kommunen undlod at færdigbehandle borgerens ansøgning om førtidspension og i stedet sendte borgeren et brev om at sagen ikke ville blive fremmet.

Desuden finder Ombudsmanden det beklageligt, at kommunens administration handlede uden for sine beføjelser og kompetence, fordi borgerens ansøgning ikke blev forelagt Velfærdsudvalget.

- Samlet set var det ombudsmandens opfattelse, at der i denne sag var tale om en uacceptabel sagsbehandlingstid og sagsbehandling, skriver ombudsmanden om sagen og fortsætter:

Kommune: Der er sket forbedringer

- Ombudsmanden lagde vægt på, at sagen lå stille, uden at der blev foretaget sagsbehandlingsskridt i 3 perioder af henholdsvis 27 måneder, 10 måneder og 7 måneder, samt at sagen samlet set var under behandling i mere end 5 år.

Qeqqata Kommunia har i forbindelse med sagen oplyst til ombudsmanden, at "der er sket radikale ændringer i proceduren for behandling af førtidspensionssager."

Uddrag af ombudmandens beskrivelse af sagsforløbet:

  • Den 19. april 2016 søgte A(borgeren) Qeqqata Kommunia om førtidspension.
  • Den 23. maj 2016 blev der udarbejdet en lægeerklæring til brug for A’s ansøgning om førtidspension. Kommunen videresendte ikke ansøgningen og lægeerklæringen til Majoriaq til videre behandling. Sagen lå herefter stille, uden der blev foretaget sagsbehandlingsskridt i 27 måneder.
  • Den 20. august 2018 blev der udarbejdet en ressourceprofil og den 8. oktober 2018 blev der udarbejdet en ny lægeerklæring. Sagen lå herefter igen stille, uden at der blev foretaget sagsbehandlingsskridt i ca. 10 måneder.
  • Den 19. august 2019 søgte A på ny om førtidspension, og den 10. september 2019 udarbejdede Majoriaq en handleplan.
  • I en udtalelse af 8. juni 2020 fra Majoriaq til kommunens familieafdeling fremgik det, at ansøgningen om førtidspension var blevet trukket tilbage. I udtalelsen blev der henvist til A’s høje alder og lægeudtalelsen fra 2016.
Powered by Labrador CMS