Fagfolk mangler viden om partnervold

Seks ud af ti fagfolk giver kvinderne et medansvar, når disse bliver udsat for partnervold

'Hun har nok selv være lidt ude om det'. Den forestilling om kvinder udsat for partnervold trives ikke blot ved stambordende og i kantinerne, men i høj grad også blandt fagfolk. Det viser en ny undersøgelse, projekt Kattunneq har gennemført blandt fagfolk, der arbejder med voldsramte familier.

I undersøgelsen erklærer seks ud af ti fagfolk, sig helt eller delvist enige i udsagnet ' Voldsudsatte kvinder har ofte et medansvar, hvis de udsættes for vold' og skyder dermed et medskyld på offeret.

Efter eget udsagn mangler fagpersonerne også i høj grad viden om partnervold.

56 % svarer, at både de selv og deres kolleger mangler viden om vold i hjemmet for at kunne hjælpe voldsudsatte familier, og 79 % mener, at de har brug for mere viden om, hvordan de bedst samarbejder med andre instanser om en familie med vold.

- Netop den faggruppe spiller en afgørende rolle for opsporing af vold i hjemmet, men opgaven er svær at løfte, hvis de ikke er klædt på med viden om voldens dynamikker og mekanismer. Vores spørgeundersøgelse viser netop, at mange fagfolk selv efterspørger mere viden om vold for at kunne gøre deres arbejde, siger Kirsten Ørgaard, direktør i Mælkebøttecentret, som er en del af Kattunneq i en pressemeddelelse.

Nyt undervisningsmateriale

Kattunneq er projekt som departementet for sociale anliggender bag sammen med de grønlandske krisecentre, Mary Fonden, Danner, Mælkebøttecentret og Oak Foundation Denmark.

- Krisecentrene spiller en væsentlig rolle i vores samlede indsats mod vold i hjemmet. Erfaringerne i Kattunneq viser, at efteruddannelse af krisecentermedarbejderne har højnet det faglige niveau. Men der er stadig et behov for at styrke krisecentrenes muligheder for at levere et fagligt tilbud. Derfor har jeg inviteret til dialogmødet. Derudover har vi behov for at se på det tværfaglige samarbejde om voldsudsatte familier og kommunernes udfordringer i arbejdet med familierne. Det understreger den nye spørgeundersøgelse også, siger naalakkersuisoq for sociale anliggender, Martha Abelsen (S) i en pressemeddelelse.

I næste uge præsenterer Kattunneq vigtige erfaringer fra projektet på et dialogmøde med kommunerne og lancerer samtidig et nyt undervisningsmateriale om vold i hjemmet til socialrådgiveruddannelsen.

- Vi håber, at praktiserende socialrådgivere og andre faggrupper også vil kigge i materialet, siger Kirsten Ørgaard fra Mælkebøttecentret.

Projekt Kattunneq har først og fremmest haft fokus på at styrke landets krisecenter od uddanne medarbejderne i at forstå og håndtere vold i familierne. Med lanceringen af undervisningsmaterialet slutter projekt Kattunneq.

Powered by Labrador CMS