Færdiguddannet socialrådgiver med gode resultater

Jeanette Johansen forfulgte sine drømme, og er nu færdiguddannet socialrådgiver.

- Jeg vil gerne lave et projektarbejde, der på sigt kan skabe bedre vilkår for udsattegrønlændere i Danmark, siger Jeanette Johansen.

Jeanette er efter 3½ år blevet færdig med sit studie. Under uddannelsen har Jeanette i hvert semester så vidt muligt haft et grønlandsk fokus i sine opgaver, derfor var det oplagt for hende at vælge at skrive om udsatte grønlændere på offentlig ydelse til bacheloropgaven. Bacheloropgaven blev skrevet sammen med en medstuderende.

Der er blevet arbejdet med opgaven i seks måneder, og den blev belønnet med et flot 12 tal og tildelt en særlig talentpris.

Jeanette har læst i Odense.

Det har været overvældende

For Jeanette har det været overvældende med den store interesse fra blandt andre politikere, socialrådgiverforeninger og mange andre interesserede.

- Det har betydet meget for mig at få lov til at kunne arbejde med denne opgave, og endnu mere at kunne dele min interesse for området med andre. At blive anerkendt og rost for opgaven har givet mig endnu mere lyst til at få lov til at arbejde med udsatte grønlændere i Danmark, er noget af det, som Jeanette fortæller til os i en meget spændende samtale.

- Lige efter min eksamen var jeg til jobsamtale på Christiansborg. Desværre kunne den lange transport frem og tilbage fra Odense til København ikke hænge sammen med mit familieliv.

Jeanette bor i Odense, og er i lange perioder ”alenemor” med to børn. Jeanettes mand arbejder som maskinmand på en Polar Seafood trawler.

En spontan beslutning

Jeanette er halvt grønlandsk og halvt norsk. Bortset fra et par år i Norge, og de senere år i Danmark, har Jeanette altid boet i Nuuk. Her læste Jeanette international handel og marketing. Studierne blev fortsat på Syddansk Universitet i Odense, et engelskstudie indenfor antropologi. Det var hårdt og Jeanette trivedes ikke med det.

Helt spontant søgte Jeanette derfor for fire år siden i coronatiden ind på socialrådgiveruddannelsen.

- Fra den allerførste dag på studiet kunne jeg mærke, at jeg var havnet det helt rigtige sted, fortæller Jeanette med stolthed og stor glæde i stemmen.

I studietiden har Jeanette i Det Grønlandske Hus i Odense arbejdet med en selvhjælpsgruppe for voksne grønlændere med en opvækst med misbrug.

De udsatte grønlændere i Danmark

Der er 17.000 grønlændere i Danmark. Et tal der øges år for år. 1000 – 1500 er udsatte eller sårbare.

- Selvfølgelig vokser problemerne i takt med, at flere og flere forlader Grønland. I fremtiden bliver det ikke lettere, og vi kommer til at se flere og flere komplekse problemstillinger i samfundet, slår Jeanette fast.

- Der er for mig ingen tvivl om, at det kan være rigtig svært for mange at komme fra Grønland til Danmark. Det hele er så forskelligt. Bare at skulle sætte sig ind i den digitale verden kan være fuldstændigt uoverskueligt, når man hjemme i Grønland har været vant til at henvende sig personligt på et kommunekontor. Man møder travle sagsbehandlere. Der kan være sprogproblemer. Der er kulturelle forskelligheder, og man mangler et job, og måske også et sted at bo.

- Det bliver måske mere og mere håbløst, og måske havner man på et forsorgshjem, når mulighederne for at sove rundt omkring er sluppet op.

- Som grønlandsk borger i Danmark har man mere ansvar for egen retssikkerhed, end man har hjemme i Grønland. Store udfordringer med digital post og MitID. Tit og ofte med store konsekvenser, hvis der er vigtige breve eller mødeindkaldelser, man ikke er opmærksom på. At navigere i det danske system er bestemt ikke nemt, slår Jeanette fast.

Bedre vilkår for udsatte

- Jeg vil gerne lave et projektarbejde, der på sigt kan skabe bedre vilkår for udsatte grønlændere i Danmark.

- Jeg forestiller mig et sted, som kan træffe myndighedsbeslutninger til gavn og hjælp for den enkelte. For eksempel en socialrådgiver, en jobkonsulent og en tolk. Det behøver ikke at være så indviklet. Der skal i sådan en gruppe være beslutningskompetencer, så sagerne afhandles med det samme. I dag kan der gå lang tid, inden den enkeltes sag er afgjort, fortæller Jeanette med stor iver.

- Selvfølgelig bliver den enkeltes situation værre og værre jo længere tid der går, inden der kommer styr på det moderne livs mange aspekter i en stor og for mange indviklet og uoverskuelig dansk kommune. Det bliver dyrt for samfundet, for den enkelte og vi taber mennesker på gulvet, slutter Jeanette Johansen.

Det skal blive til noget

Jeanette Johansen er ikke i tvivl om, at tankerne nok skal blive realiseret. Lige nu drejer det sig om at få samlet viden og erfaring. Derfor bliver et socialrådgiverjob hos Svendborg Kommune første skridt på vejen. Inden Jeanette får samlet opbakning til at komme i gang med et projekt, der skal rumme de mange tanker og drømme.

Powered by Labrador CMS