Malik Berthelsen (S)

Et valg i utide er ikke løsningen

Borgmester Malik Berthelsen mener at Siumut skal arbejde sig ud af krisen i stedet for forsøg på at fremmane ultimativ løsning i form af valg i utide.

Borgmester Malik Berthelsen (S) kommer moderpartiet til undsætning og appellerer til at kræfterne skal bruges til konkrete problemstillinger i stedet for argumentløse krav om valg i utide.

Mange har nok troet, at der ville falde ro over landets politiske landskab i forbindelse med, at de to store og rivaliserende partier Inuit Ataqatigiit og Siumut med et meget stort mandat den 4. april 2022 indgik koalition (21/10 og senere 20/11).

Men stik mod forventningerne er det gået den modsatte vej. For Siumuts bagland nægter at falde til ro. Der er opstået små og store kriser, som alle har mundet ud i højlydte diskussioner i det store parti, diskussioner som hele landet og alle med interesse for Grønland er vidner til. 

Enkelte lokalafdelinger har deres egen dagsorden, nogle højt respekterede Siumut-politikere har valg at forlade partiet, mens andre ufortødent kritiserer moderpartiet for at være i lommen på Inuit Ataqatigiit. 

Nu blander Siumuts eneste tilbageværende borgmester i landet sig i debatten, nemlig borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen.

Ydre faktorer er skyld i situationen

Borgmester Malik Berthelsen har meget svært ved at forstå, hvordan en del af befolkningen kan klantre det siddende Naalakkersuisut for ting, som han kalder 'ydre faktorer':

- Jeg mener ikke, at et valg i utide på nogen måde vil bane vej til bedre vilkår. Eksempevis er det markedsmekanismerne på internationalt plan, der bestemmer prissætninger. Derfor kan man ikke beskylde enkelte partier for at gøre levevilkårene dyrere, men det er et globalt problem, som bliver forsøgt løst lokalt.

Berthelsen henviser til, at han på intet tidspunkt har set, at Naalakkersuisut har arbejdet bevidst på at gøre dagligvarepriserne dyrere ud over sodavand og øl. Han henviser også til, at landet kan bryste sig af stabile brændstofpriser samt det målrettede arbejde for at gøre landet mere uafhængig af fossile brændstoffer.

Siumut er ikke nikkedukke for Inuit Ataqatigiit

Berthelsen kan heller ikke genkende den vedvarende påstand om, at Siumut skulle være nikkedukke for Inuit Ataqatigiit:

- Hvor er de konkrete eksempler på, at Siumut skulle være nikkedukke for Inuit Ataqatigiit? Sådan som jeg forstår det, er alle Naaalakkersuisuts tiltag sket på bagrund af gensidig respekt og tillid, og som de i fællesskab arbejder for at føre ud i konkrete tiltag. Det er min overbevisning, at samarbejdet vitterligt beror på netop gensidig respekt og tillid til hinanden.

- Derfor vil jeg appellere til, at vi i stedet for at bruge kræfter på at bekæmpe samarbejdet og i stedet for at bruge kræfter på et krav om valg i utide, bør bruge kræfter på, at børnene får bedre og tryggere rammer, og dette vigtige arbejde bør vi stå sammen om. Jeg mener, det vil være det bedste for landet og ikke mindst børnene.

Borgmester Malik Berthelsen slutter af med en appel til at se kendsgerningerne i øjnene. Han henviser til de yngre generationers tilgang til uddannelse samt manglende resultat i befolkningens bestræbelser for at løfte uddannelsesniveuaet i landet:

- De to eksempler alene viser vores behov for at koncentrere os om samfundets ve og vel i stedet for at fokusere på valg i utide, påpeger han.

Powered by Labrador CMS