ESANI-service bliver ni millioner kroner dyrere end medlemskab

Et medlemskab i ESANI ville være billigere for kommunen, men en serviceaftale med affaldsselskabet vil sikre bedre service for de mange bygder i kommunen.

Der er stor forskel på omkostninger for Avannaata Kommunia, hvad angår medlemskab eller serviceaftale. Borgmester fastholder serviceaftalen og jagter fortsat en bedre løsning for kommunens bosteder.

Ved et medlemskab i det fælleskommunale affaldsselskab ESANI, vil Avannaata Kommunia betale 3,4 mio. kr. som årlig brugerbetaling. Det er knap ni millioner kroner dyrere end den nuværende løsning med serviceaftale med selvsamme selskab, hvor kommunen skal punge ud med 12,2 mio. kr. hvert år. Pengene vil gå til leje, brændstof, drift af landgangsbroer og kørsel fra Sisimiut havn til forbrændingen. Dertil kommer et engangsbeløb til etablering af landgangsbroer.

Det viser det nyeste tal og analyser, som kommunen har udarbejdet efter en forespørgsel af kommunalbestyrelsen om de økonomiske forskelle omkring affaldshåndtering.

Analyserne viser en økonomisk forskel, der vil kunne mærkes i kommunekassen:

- Konsekvenserne af serviceaftalen er, at kommunen har et større ansvar for transport af affald. Økonomisk er serviceaftalen dyrere, hvorimod fordelen ved serviceaftalen frem for normalt medlemskab i ESANI er, at kommunen ville kunne fragte affald fra de mindre bosteder til de større bosteder oftere, lyder det i konklusionen.

ESANI servicerer fem bosteder

Ifølge serviceaftalen skal ESANI hente affald i fem bosteder i Avannaata Kommunia. I de resterende mindre bosteder skal affaldet håndteres, fragtes og ompakkes i de store bosteder, som kommunen selv står for.

- I begge løsningsforslag er der ikke medregnet kommunens udgifter til transport mellem boligen, dump og til havnekanten. Udgifter hertil vurderes at være næsten ens for de to løsningsforslag.

Ved medlemskab ville kommunen have en årlig brugerbetaling på 3,4 mio. kr., hvilket er knap ni mio. kr. billigere end den nuværende løsning, der skal koste kommunen 12,2 mio. kr.

Borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jeremiassen (løsgænger) forklarer, at redegørelsen anses som en orientering til kommunalbestyrelsen omkring affaldshåndtering.

Vælger fortsat serviceaftale

I redegørelsen fremgår det, at et medlemskab vil betyde, at ESANI-skibet vil kunne hente affald alle steder, men at det for de nordligste bosteder vil betyde længere frekvens.

- Vi vil fortsat arbejde for anlæggelse af forbrændingsanlæg i de fleste bosteder, da vi på den måde kan holde affaldsmængden i skak. Vi synes, det er bedre med affaldshåndtering på stederne, i stedet for at vente på udskibning af affaldet, siger borgmester Palle Jeremiassen.

Han oplyser, at kommunen og miljødepartementet i Selvstyret skal holde møde omkring affaldshåndtering til efteråret. Palle Jeremiassen oplyser, at hvis et forslag om en eventuel indmeldelse til ESANI skulle blive fremlagt i et møde i kommunalbestyrelsen, vil den blive behandlet, men at det ikke er aktuelt nu.

Powered by Labrador CMS