Erik Jensen (S): Opgør med sorte markeder er bydende nødvendig

- Boligspekulanter, sort arbejdskraft og sort marked har kronede tider og tjener styrtende med sorte penge, mens det officielle Grønland forsøger at få budgetterne til at hænge sammen i forsøget på at bevare velfærden, siger Naalakkersuisoq for finanser og skatter, Erik Jensen.

Billedet er fra arbejdernes kampdag, 1. maj.Mange mennesker med SIK-løn kæmper for at få dagligdagen til at hænge sammen. De betaler skat og køber derefter afgiftsbelagte dagligvarer og er dermed med til at bevare velfærden. SIK´erne er desværre også med til at betale for ydelser som skruppelløse spekulanter nyder godt af uden at være med til at betale, det må og skal vi tage opgør imod, siger Naalakkersuisoq for finanser- og skatter, Erik Jensen.

Sermitsiaq.AG har bedt Naalakkersuisoq for finanser- og skatter, Erik Jensen (S) om at være lidt mere specifik i spørgsmålet om, hvordan Naalakkersuisut vil sikre, at borgerne ikke kommer til at betale mere, end hvad de allerede gør igennem deres slidsomme arbejde og skattebetalinger, hvis holdbarheds- og vækstplanen skal lykkes.

Erik Jensen nævner de generelle målsætninger om styrket uddannelsesniveau, kompetenceudvikling og dynamisk erhvervsaktiviteter, eksempelvis indenfor fiskeriet, vandkraft- og energiområdet og ikke mindst råstofområdet.

Men disse er allerede kendte områder, som skiftende koalitioner har arbejdet målrettet med. Med henvisning til at vi allerede i 2028 kan opleve udgiftspresset bliver større end indtægterne, jo blot er om få år, har vi bedt Jensen om at være mere konkret:

De sorte markeder har kronede dage

- Desværre har det nærmest været tabu at tale om de sorte markeder, det skal vi lave opgør imod. De skruppelløse spekulanter florerer nemlig overalt, og dyrker hvor meget de kan tjene på de sorte markeder og udenom vores samfundssystem, samtidigt med at de er med til at nyde af velfærden, svarer Erik Jensen uden omsvøb og fortsætter:

- De tænker ikke på, at eksempelvis almindelige lønmodtager kæmper for at få dagligdagen til at hænge sammen. De tænker ikke på, at lønmodtagerne igennem deres skattebetalinger leverer til vores alles velfærd, og at de samme lønmodtagere køber afgiftsbelagte dagligvarer for deres sparsomme rester, når alle udgifter er betalt. Alt det sker, mens skruppelløse spekulanter skovler penge ind igennem de sorte markeder uden at tage del i samfundets byrde.

Kan du komme med konkrete eksempler?

- Ja, eksempelvis er vi blevet orienteret om at adskillige boligspekulanter udnytter den meget trængte boligsituation i Nuuk og tilbyder boliger til folk, hvor de opkræver meget høje huslejer, uden at indgive indtægter til systemet. Vi hører også, at der er gang i sort arbejdsmarked, hvor spekulanter betaler deres ansatte under SIK´s mindsteløn, lader dem "betale skat" for selv at beholde pengene. Men også på dagligvareområdet er der også spekulanter, der driver "forretning" uden at indgive omsætning til systemet, forklarer Erik Jensen overfor Sermitsiaq.AG.

Jensen vil dog ikke komme nærmere ind på, hvordan opgøret skal gribes an. Men han appellerer i første omgang til dem, der udnytter muligheder for at score kassen udenom systemet, til at få renset deres samvittighed:

- Vil vi velfærden, vil vi fremskridt, vil vi det grønlandske samfund, vil vi sikre børn og unge god opvækst, vil vi tryg alderdom og vil vi give de handicappede trygge rammer og vil vi et godt sundhedsvæsen, og ikke mindst vil vi statsdannelse, forudsætter det, at vi alle yder vores til for at bevare og styrke vores betalingsevne som et samfund, siger Erik Jensen til Sermitsiaq.AG.

Powered by Labrador CMS