Erik Jensen (S): Ny bemandings-bekendtgørelse skal ligge klar til næste år

Naalakkersuisoq for finanser, Erik Jensen, der er ansvarlig for finanslovsaftalen for 2024, fortæller til Sermitsiaq.AG, at det er aftalt, at en ny bemandingsbekendtgørelse skal ligge klar i løbet af 2024.

Nu vil partierne stramme op om kravet om tilknytningsforhold til Grønland, når trawlerne skal have nye officerer. Polar Seafood er kommet med en appel til opprioritering af Grønlands Maritime Center. Erik Jensen kan ikke på stående fod fortælle hvorvidt der skal flere landskassemidler til uddannelsen, der i dag får 6,1 million kroner.

Der er ikke tal på, hvor mange uddannede hjemmehørende søofficerer, der er ledige, eller som er i andet erhverv, fordi de ikke kan komme igennem nåleøjet til at blive ansat hos de eksisterende fiskeriflåde.

Der er heller ikke nogen indikation på, at Grønlands Maritime Center uddanner søofficerer til arbejdsløshed. Men ikke desto mindre, er det en højt prioriteret politisk sag, der skal håndteres hurtigt.

Men hvordan ved politikerne at der er behov for at sikre hjemmehørende søofficerer arbejde ved at stramme op på bekendtgørelsen?

- Vi har igennem tiden fået adskillige henvendelsere fra folk, det ellers er egnet til at blive ansat som søofficerer, men som fortæller, at rederierne ikke vil dem, så vi ved, at problemet er reelt, og at den fordrer til politisk handling.

- Men jeg kan ikke på stående fod fortælle, hvor mange søofficerer der ikke er i arbejde, eller som har måttet søge andre jobs, end hvad de er uddannet til, men jeg er sikker på, at der i forbindelse med arbejdet vil komme oplysninger, der bekræfter, at problemet er reelt, erkender Erik Jensen.

Parat til at opprioritere Grønlands Maritime Center

Polar Seafood har været ude med en appel til, at Grønlands Maritime Center bliver opprioriteret, hvis kravene om 90 procent hjemmehørende søofficerer skal kunne lykkes.

Adspurgt om hvorvidt Naalakkersuisut er villig til at opprioritere uddannelsen og hvordan samt med hvor mange midler, henviser Erik Jensen til, at sagen først skal igennem lovforberedende arbejde, og at der i forbindelse med arbejdet, vil blive indikeret, hvordan det skal lykkes. Men han siger også, at Naalakkersuisut er parat til at opprioritere skolen, hvor søofficererne bliver uddannet:

- Vi skal nå frem til målet, og midlerne skal være med til, at vi når målet, om det betyder flere penge til uddannelsen er på nuværende tidspunkt for tidligt at sige noget om, men vi er godt klar over, at når vi fremsætter krav, så er det ensbetydende med, at vi forpligtiger os til, at kravet kan realiseres, inklusive de økonomiske følger kravet måtte føre med sig.

- Men igen, lige nu er vi på begyndelsesstadiet, så jeg kan heller ikke på nuværende tidspunkt komme med et bud på, hvad det kommer til at koste, påpeger Erik Jensen.

Også fiskere er egnede til at være officerer

Naalakkersuisoq for finanser, Erik Jensen (S), fortæller overfor Sermitsiaq.AG, at aftaleparterne har sat sig for at få klargjort ændringen af bemandingsbekendtgørelsen så hurtigt som muligt, og at der derfor satses på at høringer og andre tiltag for at realisere ændringen af bekendtgørelsen skal ligge klar næste år.

Men set i forhold til TAC´en som fiskerisektoren er underlagt, og som er med til at bestemme hvor mange trawlere, der kan fiske kvoterne op, hvor mange søofficerer klar til at erstatte de eksisterende tilkaldte søofficerer? og hvor mange er det man vil uddanne? Bliver de uddannet til jobs eller arbejdsløshed?

- Detaljer må vi vente med, men der er helt klart brug for hjemmehørende søofficerer, specielt indenfor fiskeriet. Nogle af overvejelserne ligger også i, at der også er adskillige fiskere, der har store erfaringer på trawlerne og som blot venter på at få mulighed for at uddanne sig til søofficerer, også de skal gives mulighed.

Powered by Labrador CMS