Erik Jensen revser Siumut Nuuk: Kom i gang med lokalpolitiske tiltag

Formanden for Siumut er godt og grundigt træt af at Siumut Nuuk konstant er på barrikaderne. Nu opfordrer han lokalafdelingen til at koncentrere sig om Nuuk.

Det er en tydeligt irriteret formand for Siumut, der efterlyser lokalpolitiske tiltag fra partiets afdeling i Nuuk.

Siumut Nuuk har brugt Inatsisartuts forårssamling til at fremkomme med flere kritikpunkter overfor koalitionen, som partiet selv er en del af. Nu har formanden for Siumut, Erik Jensen fået nok:

- Selvfølgelig kan enhver give sin mening til kende, det gælder også Siumut Nuuk. Men jeg vil gerne gøre opmærksom på at vi på intet tidspunkt har tilsidesat Siumuts målsætninger som blev stadfæstet under sidste landsmøde, siger Erik Jensen til Sermitsiaq.AG.

Han mener, kritikken er fejlplaceret.

- Siumuts ledelse og gruppe i Inatsisartut arbejder målrettet for at komme igennem med partiets politik. Jeg kan på ingen måde genkende lokalafdelingens vedblivende kritik af eget parti, og jeg vil derfor kraftigt opfordre Siumut Nuuk til at basere sin kritik på de faktuelle omstændigheder og ikke igennem sociale medier så tvivl om partiets førte politik, siger han.

Mineralloven har været på vej i 6 år

Siumut Nuuk har tidligere på samlingen krævet at hele bestyrelsen i Royal Greenland skal smides på porten, men det kom lokalafdelingen ikke langt med. Nu kræver samme lokalafdeling den nye minerallov (FM2023 pkt. 49) udskudt med den begrundelse, at den ikke har været i høring og at den bliver hastet igennem.

Men partiets formand tager kraftigt afstand fra Siumut Nuuk´s påstand om at loven, som blev vedtaget onsdag, er blevet hastet igennem:

- Lovforslaget er blevet behandlet igennem 6 år, jeg gentager 6 år. Alle parter er blevet inddraget i arbejdet. Der er mere end 1.200 sider høringssvar, jeg skal derfor ikke kommentere, hvorfor lokalafdelingen ikke har reageret under høringsprocessen, men jeg skal understrege, at arbejdet på ingen måde er hastet igennem, og kritikken fra Siumut Nuuk har derfor intet på sig, understreger Erik Jensen.

Savner lokale politiske tiltag fra lokalafdelingen

Adspurgt om hvordan han som formand for partiet så vil få gemytterne i lokalafdelingen i Nuuk til at falde til ro, gentager Erik Jensen at lokalafdelingen selvfølgelig har frihed til at ytre sin utilfredshed, men at det så skal være på sagligt og realistisk grundlag.

- Det er bemærkelsesværdigt, at Siumut Nuuk har været på barrikaderne den seneste tid. Jeg bemærker at de har travlt med at underminere partiets landspolitiske arbejde igennem sociale medier og ikke igennem de rette kanaler. Jeg savner eksempelvis lokalafdelingens lokalpolitiske tiltag. Det vil vi fra bestyrelsen tage op på et senere tidspunkt, når travlheden under samlingen er overstået.

Erik Jensen erkender, at partiledelsen skal give sig tid til at mødes med lokalafdelingerne, men han påpeger, at der arbejdes i døgndrift under samlingen,

- Vi har derfor ikke mulighed for at mødes med enkelte lokalafdelinger under samlingen, men det er selvfølgelig vores pligt at give tid til at mødes med dem og det vil vi afse tid til, og det kommer ikke til at ske igennem sociale medier eller nyhedsmedier, siger en tydeligt irriteret Erik Jensen.

Lugter af optræk til splittelse forud for partiets landsmøde

Adspurgt om andre lokalafdelinger i partiet har udtrykt utilfredshed med partiets førte politik, svarer Erik Jensen, at partiet under sidste landsmøde i november 2020 har forholdt sig til, og vedtaget Siumut Qaarsut´s forslag om at uenigheder og stridigheder internt i partiet skal foregå internt i partiet og ikke igennem forskellige medieplatforme:

- Jeg bemærker at der er kræfter, der gerne vil splittelse i partiet forud for landsmødet. Vi har i partiet indgået aftale om, at uenigheder er noget, vi skal klare internt i partiet, jeg skal dertil opfordre til, at det bliver respekteret.

Sermitsiaq.AG arbejder på at indhente kommentar fra Siumut Nuuk.

Powered by Labrador CMS