Erik Jensen henter inspiration om restancer og vedligehold af boliger

Naalakkersuisoq for boliger, Erik Jensen, henter inspiration omkring løsninger til udfordringer i boligområdet hos den danske boligminister og en dansk landsdækkende boligadministration.

Boliger var på dagsordenen, da Naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Erik Jensen (S), besøgte boligminister Christian Rabjerg Madsen (Soc.) og . Boligkontoret Danmark

Erik Jensen har besøgt boligminister i Danmark, Christian Rabjerg Madsen (Soc.). Sammen har de to været ude at høre om hvilke tiltag og erfaringer, den danske landsdækkende boligadministration, Boligkontoret Danmark, har gjort sig i forhold til udfordringer, som Grønland også står med.

Boligkontoret Danmark administrerer godt 31.000 lejeboliger for 60 boligselskaber samt ældre- og plejeboliger for 14 kommuner og regioner.

- Det være sig i forhold til finansiering af nybyggeri samt sikring af tilstrækkelig opsparing til fremtidens vedligeholdelse af boliger og boligområder, ligesom den boligsociale indsats med rådgivning i forhold til huslejerestancer og understøttelse af det gode naboskab blev drøftet, skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

Selvom der er kulturelle, infrastrukturelle og praktiske forskelle mellem, hvordan landenes boligområder fungerer og administreres, så er der også mere eller mindre ens udfordringer, som skal løses.

Vedligeholdelsesefterslæb

Boligkontoret Danmark er den danske pendant til INI A/S, og Erik Jensen kom for at hente inspiration til at løse udfordringer som vedligeholdelsesefterslæb, sikring af opsparing til fremtidig vedligeholdelse og rådgivning i forhold til huslejerestancer.

- Jeg synes, vi har haft en interessant dialog om nogle af de udfordringer, vi stå med på boligområdet i Grønland. Det handler blandt andet om vedligehold af boligerne, hvor vi står med et vedligeholdelsesefterslæb, som vi ønsker at gøre noget ved, siger Naalakkersuisoq for boliger, Erik Jensen i en pressemeddelelse.

Den seneste Politisk Økonomisk Beretning, der blev præsenteret i maj 2022 viser, at Selvstyrets vedligeholdelsesefterslæb er ved at nå seks milliarder kroner.

Redegørelsen viser, at der i alt er et efterslæb på 5,77 milliarder kroner, et beløb, der vokser hvert år. Omkring halvdelen af beløbet er beregnet til at gælde for boligområdet, hvor det forventes, at selvstyrets vedligeholdelsesefterslæb vil runde tre milliarder kroner i 2025.

Rådgivning om restancer

Udover Selvstyrets vedligeholdelsesefterslæb er borgernes restancer til det offentlige nået op over 1 milliarder kroner sidste år.

Skattestyrelsens seneste opgørelse over borgernes restancer viser, at borgernes gæld til de offentlige er nået op på 1,318 milliarder kroner. Dette er et øjebliksbillede, da restancerne ændrer sig løbende.

Det giver anledning til også at drøfte muligheder for rådgivning af borgere med restancer, da Naalakkersuisoq for boliger holdt møde med Boligkontoret Danmark.

- Derudover var det meget interessant at drøfte og høre, hvordan der i Boligkontoret Danmark ydes en stor indsats for at sikre godt naboskab mellem beboerne samtidig med, at man sætter ind med en tidlig og omfattende indsats i forhold til at hjælpe borgere med huslejerestancer. Det har givet et nuanceret indblik, som vi helt sikkert vil lade os inspirere af, siger Naalakkersuisoq.

Positivt møde

- Det var meget positivt at møde Erik Jensen og departementschef Ruth Lindhardt, for dels var det tydeligt, at de begge havde et reelt ønske om at lytte til vores erfaringer, og dels fik vi også en række nye indsigter i ligheder og forskelligheder mellem Danmark og Grønland, når det kommer til den almene boligform og boligpolitik, udtaler Lars Lehmann, administrerende direktør i Boligkontoret Danmark.

Ved mødet deltog Boligkontoret Danmarks administrerende direktør, Lars Lehmann, økonomi- og forvaltningsdirektør, Michael Pedersen og chef for boligsociale indsatser, Katja Giebel samt Naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur Erik Jensen og hans departementschef Ruth Lindhardt.

Powered by Labrador CMS