Eqaluk Høegh: Børne-handlingsplan er en ommer

IA's Eqaluk Høegh har stillet forslag om, at arbejdet med en handlingsplan for efterlevelse af FN's børnekonvention skal gå om. Han får opbakning fra handicaptalsmanden. Planen er ikke finansieret, lyder kritikken blandt andet.

Eqaluk Høegh ønsker en ny handlingsplan om, hvordan Grønland kan efterleve FN's børnekonvention.

Naalakkersuisut skal pålægges at begynde forfra med at lave en plan for, hvordan Grønland kan efterleve FN's børnekonvention.

Det mener politikeren Eqaluk Høegh (IA), der har fremsat forslaget i Inatsisartut.

Sidste efterår fremsatte Naalakkersuisut en plan for 2023-2030 for at efterleve konventionen, men Høegh henviser blandt andet til, at man ikke har inddraget centrale parter som kommunalbestyrelser og Inatsisartuts familie- og sundhedsudvalg.

Børnetalsmanden udtalte også utilfredshed med, at institutionen ikke var blevet inddraget. Derfor konkluderer Eqaluk Høegh:

- Sagt med andre ord, har planen kun taget udgangspunkt i handlinger fra centralt plan. Det mener jeg er en stor fejl.

Tilioq kritiserer manglende finansiering

Handicapstalsmanden Tilioq meddeler, at talsmanden er enig i kritikken, og Tilioq minder om, at konventionen også omfatter børn med handicap, der skal nyde samme rettigheder.

Tilioq peger på, at det bør tydeliggøres, hvilke initiativer, der skal "oprettes eller udbygges, implementeres, finansieres og afrapporteres indenfor rammerne af denne handlingsplan."

- Vi ser med bekymring på, at det ikke er beskrevet, hvordan handlingsplanen skal finansieres. Når der ikke på forhånd er afsat konkrete midler til sådanne initiativer, er det Tilioqs erfaring, at de ofte glemmes eller nedskaleres væsentlig, når de skal implementeres, udtaler handicaptalsmand Anja Hynne Nielsen.

Naalakkersuisut foreslår "opdatering"

Naalakkersuisoq for børn, unge og familier, Mimi Karlsen (IA), argumenterer i sit svarnotat, at socialforvaltningerne i kommunerne samt rapporter fra Børnetalsmanden er blevet inddraget i arbejdet med handlingsplanen vedrørende FN's konvention.

Men at det selvfølgelig er muligt at gøre mere:

- Til trods for indsatserne og inddragelsesprocessen i de igangsatte handlingsplaner, peger disse beslutningsforslag på, at der skal være en mere omfattende inddragelse.

Hun foreslår på den baggrund at formuleringen i Eqaluk Høeghs forslag ændres til, at Naalakkersuisut pålægges at "opdatere" handlingsplanen for efterlevelse af FN’s Konvention om Barnets Rettigheder senest 1. maj 2024.

Foreslår ekstraordinær indsats

Derudover foreslår Eqaluk Høegh også, at Naalakkersuisut og kommunerne skal pålægges at yde en "ekstraordinær og særlig indsats over for børn og unge, der er registreret som særligt udsatte" og påbegynde behandling af ubehandlede sager.

Med hensyn til at gøre en ekstra indsats, så mener naalakkersuisoq, at det allerede sker.

Forslagene blev sendt til behandling i udvalg efter førstebehandling i denne uge.

Powered by Labrador CMS