KRITISK BOLIGSITUATION

En ny læge stopper

Sundhedspersonale takkede på stribe nej til at flytte ind i nyt boligtårn. Det viser materiale, som AG har fået aktindsigt i. Samtidig er der igen dårlig nyt fra lægefronten.

Bekymringen vokser for, at det bliver tiltagende svært at rekruttere fastansat nøglepersonale i Nuuk på grund af huslejeniveauet.

Yderligere en læge har sagt sin stilling op i sundhedsvæsenet på grund af den høje husleje for de nye personaleboliger i Nuuk. Det oplyser en velorienteret kilde til AG. 

Dermed har i alt tre læger valgt at forlade deres job. To af lægerne har allerede været omtalt AG de seneste uger, og nu dukker der altså bekræftede oplysninger op om en ny opsigelse. 

Situationen vækker bekymring i sundhedsvæsenet og Selvstyret, fordi det åbenbart er svært at få sat en effektiv prop i udsivningen af nøglepersonale, der enten ikke har råd til – eller ikke ønsker – at betale cirka 10.700 til knap 18.000 kroner for 2-, 3- og 4-værelses lejligheder.

ABONNENTER

Denne artikel er fra en af Mediehusets aviser. 

Fremover vil historier som denne kræve abonnement.

God læselyst, og god fornøjelse.

Den lave efterspørgsel efter de nye boliger ved Qatserisut bekræftes af en aktindsigt, som AG har anmodet om vedrørende den kommunikation, der har været mellem Sundhedsledelsen og Sundhedsdepartementet om sagen. 

I en e-mail fra 26. februar 2024 får departementet oplyst, at under en tredjedel af de adspurgte har sagt ja til at flytte ind i boligtårnene, der ligger kun et par hundrede meter fra deres arbejdsplads, Dronning Ingrids Hospital. 

De adspurgte er ansatte, som indtil nu har boet vakant, altså i en midlertidig, møbleret lejlighed til en væsentligt lavere husleje.

- Som nævnt har vi anvist boliger i det nye tårn til en række medarbejdere på ventelisten. I alt har vi anvist 17 boliger i det nye boligtårn. Kun 5 (eller måske det er 7) har taget imod tilbuddet, skriver sundhedsledelsen til departementet.

AG har fået oplyst, at der nu – to-tre uger senere – stadig kun er flyttet meget få ind i de nye boliger.

»Tjener mindre«

Problemet er, at hvis man siger nej til en anvist bolig – i dette tilfælde i det nye boligtårn – er der ingen billigere alternativer at vælge imellem. De læger, AG har talt med, fortæller, at de ikke har mulighed har for selv at skaffe sig en bolig til en rimelig pris. 

- Jeg har ingen kontakter i Nuuk, og jeg ved ikke, hvordan jeg skulle finde en privat lejebolig, der er til at betale, har speciallæge Thomas Sonne forklaret til AG.

Han er en af de læger, der har sagt sin stilling op – og dermed forlader Grønland ved udgangen af maj. 

I slutningen af februar var der ganske vist et par personaleboliger ledige i Nuuk, nemlig i en ældre bebyggelse i Nuussuaq. Men de var tilsyneladende forbeholdt andre boligsøgende sundhedsansatte: 

- De eneste personaleboliger, der pt er ledige, er to boliger i Nuussuaq, som vi agter at anvise til to ansatte på ventelisten, som tjener væsentligt mindre end denne gruppe, skriver Sundhedsledelsen til Sundhedsdepartementet i mailen fra 26. februar i år, som AG har fået aktindsigt i.

3. mio. for vakantboliger

Generelt er det en udfordring for sundhedsvæsenet at bolig-forsyne sine medarbejdere. Det fremgår af de tal, som er blevet fremlagt for Sundhedsdepartementet i forbindelse med situationen omkring Qatserisut-boligerne. AG´s aktindsigt viser, at sundhedsvæsenet råder over 360 personaleboliger, og dem er der normalt stor rift om.

Sundhedsledelsen oplyser, at der »i øjeblikket ingen ledige personaleboliger er og derfor indkvarteres nogle af de nyansatte i vakantbolig, hvor personalets betaling sker som beskatning af fri bolig. 

- Det kan oplyses, at Sundhedsvæsenet afholder den fulde husleje-udgift. Betalingen for en privat lejet vakantlejlighed på Tuapannguit eller Jagtvej er på 15.000 til 18.000 kroner pr måned, oplyser Sundhedsledelsen i et referat fra et møde den 22. februar, der er sendt til departementet.

I mailen kommer det frem, at der bruges rigtigt mange penge på vakant indkvartering. 

- Sundhedsvæsenet har i 2023 haft et merforbrug for vakant-boliger på tre millioner kroner og er derfor i gang med at afvikle de private lejemål, der har været anvendt som vakantboliger, står der i mailen med tilføjelsen: 

- De nye personaleboliger på Qatserisut har Selvstyret via Illuut A/S købt for at understøtte SHV´s mulighed for at tilbyde personaleboliger til fastansat personale.

Ingen i sundhedsledelsen ønsker i øjeblikket at stille op til interview om sagen. Men direkte adspurgt lyder meldingen, at der »selvfølgelig ikke er planer om at indstille den vakante indkvartering«.

 - Vi skal jo kunne tilbyde personalet boliger, forklarer en kilde.

Forstår frustrationer

Da det fra politisk hold blev besluttet at bevilge penge til at investere i personaleboligerne på Qatserisut, vakte det glæde i sundhedsvæsenet. I mange år har sundhedsansatte nemlig klaget over de ældre personaleboliger, de er blevet tilbudt – særligt i Nuussuaq. Læger og sygeplejersker har efterlyst mere tidssvarende kvalitetsboliger tæt på hospitalet i Nuuk. Og med de lækre Qatserisut-boliger blev de drømme indfriet.

Men personalet forestillede sig tilsyneladende ikke, at huslejen ville stige så meget, og dét selvom huslejeniveauet nærmest krone-til-krone afspejler det aktuelle niveau på det private udlejningsmarked.

AG´s aktindsigt i et mødereferat viser, at Sundhedsledelsen har en vis forståelse for de ansattes ærgrelse over huslejeniveauet. 

- Sundhedsledelsen anerkender frustrationerne over, at prisen på den anviste personalebolig ligger væsentligt over de vejledende priser angivet i boligpjecen, står der i referatet.

Ingen let løsning

Siden sagen begyndte at rulle, har der været afholdt møder mellem sundhedsledelsen og fagforeningerne, ligesom der pågår en dialog mellem sundhedsvæsenet og departementet.

Udfordringen for alle parter er, at boligefterspørgslen konstant vokser i Nuuk, og det samme gør prisen for at bygge nyt. Materialepriserne er steget betydeligt og et heftigt byggeboom i Nuuk har yderligere presset anlægsudgifterne op

Samtidig er der en lovgivning på området, som skal overholdes. En centralt placeret kilde antyder desuden dette dilemma:

- Hvis sundhedspersonale tilbydes gunstige vilkår på boligmarkedet, vil andre erhvervsgrupper – lærere, plejehjemsansatte, pædagoger osv. – kunne påberåbe sig tilsvarende vilkår. Der er ingen snuptagsløsninger i denne sag, desværre.

Powered by Labrador CMS