Elev: Hvem tager ansvar for dumpen i Kangerlussuaq?

Athena Lings fra 10. klasse har arbejdet med dumpen i bygden. Hun efterlyser, at der bliver ryddet op

Arkiv (fotoet er ikke fra Kangerlussuaq)

Athena Lings elev i 10. klasse på Qinnguata Atuarfia i Kangerlussuaq. Skolen har lige haft to temauger om bæredygtighed. I den forbindelse har Athena Lings skrevet en artikel om dumpen i Kangerlussuaq, hvor hun har talt både med Selvstyret og Qeqqata Kommunia. Du kan læse artiklen her:

Udfordringen med affald er ikke et ukendt problem i Grønland. For eksempel i Kangerlussuaq er der en ildelugtende dump, som der intet bliver gjort ved.

Ved afbrænding skabes der lugtgener i den sydlige del af bygden. Endvidere blæser affald væk fra området, hvilket er til gene for både mennesker og dyr. Det er heller ikke fedt, at turister og andre mennesker, som skal ud til Lake Ferguson eller Roklubben, skal se på den svinesti. Der har været samtaler ja, der har endda været et projekt, hvor den anslåede pris på oprydning er i omegnen af 18 millioner kroner. Dog er det aldrig blevet til noget, så dumpen forurener stadig naturen og bygden.

Politisk ønske

I 1992 solgte amerikanerne Kangerlussuaq for 1 dollar til Selvstyret. 2002 overtog daværende Sisimiut Kommune ansvaret for Kangerlussuaq. Dog fritages ansvaret for miljøområdet, herunder affald og dumpen.

Naalakkersuisut ønsker med sin affaldshandleplan for 2014-21 at affald skal sorteres, mere skal genbruges og affald generelt skal minimeres. Direkte adspurgt om affald i Kangerlussuaq, udtaler Departementet for Natur og Miljø, at det er kommunens ansvar. Vil man så have, at vi skal sortere vores affald, selvom det hele alligevel ender på dumpen og bliver brændt af?

Vi har været ude i bygden og spurgt mennesker om deres mening om dumpen og sortering af affald. Svaret var tydeligt: Dumpen er forfærdelig, men at de helt sikkert ville sortere deres affald, hvis de havde mulighed for det.

Ingen tager ansvar

Vi har kontaktet Qeqqata Kommunia, som gerne vil overtage affaldshåndtering, men ikke regningen på 18 millioner kroner. Det er tydeligt at når det kommer til at tage ansvar for dumpen, er det som om kommunen og Selvstyret bare står og leger kostedans. Ja, der er planer om nye forbrændingsanlæg i Nuuk og Sisimiut, hvor man skal transportere dagrenovationsaffald fra mindre byer og bygder, derhen. Men der bliver ikke nævnt noget om tidshorisonten. Det ville ikke være første gang et projekt er gået i opløsning. Og selv hvis det bliver til noget, om dumpen i Kangerlussuaq så bliver ryddet op er en anden ting. Det er som at sætte et plaster på et brækket ben.

Hvad skal der så ske?

Mængden af affald vokser og vokser. Det bliver ikke nemt at afskaffe. Hvis man skulle sende det andre steder hen, er det ikke billigt og hvem skal betale? En anden ting er, at der kun kommer skib to gange om året til Kangelussuaq, det ville være for besværligt. Så det er vigtigt, at Selvstyret og Kommunen snakker sammen om netop denne dump, fordi hvem har ansvaret og vil gøre noget ved det?

Powered by Labrador CMS