Efterårssamling på plads: Krydstogtafgift, diskrimination og inuit-register

Dagsordenen er på plads for efterårssamlingen med flere kendte men også en stribe nye forslag.

22. september mødes medlemmerne af Inatsisartut for at tage hul på efterårssamlingen.

Forhandlingerne om finansloven for næste år vil naturligt være et af de store omdrejningspunkter igennem samlingen.

Det er Naalakkersuisut, der fremsætter finanslovsforslaget, men derudover har Naalakkersuisut også fremsat en stribe andre lovforslag og lovændringer.

Antidiskriminationslov

Et af de store forslag fra Naalakkersuisut er en ligestillings- og antidiskriminationslov. Loven vil indføre et forbud mod såvel direkte som indirekte diskrimination på grund af en lang række ting såsom køn, graviditet, adoption, barselsorlov, seksuel orientering, race, hudfarve og etnisk oprindelse samt handicap.

Naalakkersuisut skal desuden forsøge at få opbakning til Parisaftalen, som Naalakkersuisut meldte ud, at man ville tilslutte sig for snart to år siden.

Koalitionspartiet Siumut har været skeptisk overfor at tiltræde aftalen, og under forårssamlingen blev det besluttet at udskyde den afsluttende behandling for at give Miljøudvalget bedre tid til at gå dybden med de mulige konsekvenser af at tilslutte sig aftalen.

Inuit-register skal andenbehandles

Naalakkersuisut har også forslag til bedre beskyttelse af whistleblowere samt genindførelse af krydstogtafgift på programmet.

Blandt forslagene fra Inatsisartutmedlemmerne er et meget omtalt forslag fra Pele Broberg, Naleraq, om oprettelsen af et inuit-register her i landet. Forslaget blev behandlet første gang i 2022 og er til behandling i Lovudvalget.

Registret har til hensigt at skabe klarhed over, hvem der tilhører det grønlandske folk, og det kan ifølge Pele Broberg bruges til også at afgøre, hvem der kan stemme ved inatsisartutvalg samt ved en eventuel fremtidig afstemning om, hvorvidt Grønland skal være en selvstændig nation.

Løbebaner og pensioner uden skat

Blandt andre forslag fra medlemmerne er eksempelvis et forslag fra Nivi Olsen (D) om at undersøge muligheden for at opføre af løbe- og atletikfaciliteter rundt om i landet, og der er også forslag fra Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut, om en redegørelse for mulighederne for at fritage alderspensionen for skat.

Efterårssamlingen begynder fredag den 22. september kl. 11.00 efter en procession fra Hans Egedes Hus til gudstjeneste i Annaassisitta Oqaluffia kl. 10.00

Powered by Labrador CMS