Efter hård kritik: Qeqertalik styrker bygdebestyrelsernes arbejde

Kommune Qeqertaliks håndtering af bygdebestyrelsernes henvendelser har været et kritikpunkt fra flere sider de seneste mange måneder. Nu styrker og inddrager vi bygderne mere, siger borgmester.

Medlemmer i bygdebestyrelser i Kommune Qeqertalik får mere ansvar og bedre kommunikationsveje til deres kommune. Langt om længe, erkender borgmester.

Egne Ipads, e-mailadresse og præcise henvendelsesmuligheder til kommunen samt månedlige møder med sekretariatslederen i Kommune Qeqertalik.

Det er, hvad alle medlemmer i bygdebestyrelserne i Kommune Qeqertalik bliver tilbudt i år.

Opgradering af bygdebestyrelsesmedlemmers udstyr og forbedring af kommunikationsmuligheder er en direkte konsekvens af den massive kritik, som Kommune Qeqertalik har fået omkring håndtering af bygdebestyrelsernes ansvarsområder og politiske handlemuligheder.

- Det er besluttet, at medlemmer i bygdebestyrelserne får en oplæring af vores system, politiske henvendelsesmuligheder i kommunen og generelt at styrke bygdebestyrelsernes ansvarsområder i vores kommune, siger borgmester i Kommune Qeqertalik, Ane Hansen (IA) til Sermitsiaq.AG.

Kritik fra flere sider

Både bygdebestyrelsesmedlemmer og oppositionen, blandt andet tidligere viceborgmester, har i kraftige vendinger kritiseret kommunen for at skabe mere afstand mellem bygder og kommunen med det nye kommunesystem, som Ane Hansen står i spidsen for efter kommunedelingen.

Ane Hansen erkender, at udviklingen af det digitale udstyr og inddragelsen af medlemmer i bygdebestyrelserne halter bagefter.

- Vi kunne have arbejdet hurtigere med at skabe bedre muligheder for bygdebestyrelserne for at undgå den store afstand mellem kommunen og bygderne. Men vi har måttet prioritere at oplære vores ansatte i det nye system og skabe overblik over den nye kommunestruktur vi har udviklet, forklarer Ane Hansen til Sermitsiaq.AG.

Levn fra storkommune

Borgmester i Kommune Qeqertalik forklarer, at mindre råderum for bygderne er et levn fra før kommunedelingen, der blev gennemført i 2017. Før kommunedelingen har medlemmer i bygdebestyrelserne haft mindre ansvar i det daglige.

For at give bygdebestyrelserne mere råderum og ansvar i det politiske arbejde inddrages medlemmerne nu også mere i kommunens budgetter, der vedrører bygderne.

Hun forklarer, at kommunalbestyrelsen er lydhør overfor kritikken, og er indstillet på at opnå et bredt samarbejde for at styrke de folkevalgtes politiske arbejde.

- En ting, som vi fortsætter med i forhold til bygderne er, at de fortsat vil blive inviteret til årlige budgetseminarer, som vi altid har gjort.

Kommunalbestyrelsen har netop holdt et ekstraordinært møde omkring omstrukturering af udvalgenes arbejde. Her lyder forslaget, at administrering af bygderne flyttes til udvalg for INUA, som har ansvaret for kommunens økonomistyring. Kommunalbestyrelsen skal andenbehandle omstruktureringen af udvalgenes ansvarsområder den 28. februar.

Powered by Labrador CMS