Dyster prognose: Færre borgere

Antallet af borgere i Grønland vil over de næste 10 år falde med 2,6 procent og gå fra 55.877 personer til 54.400 i 2028. Det fremgår af en befolkningsfremskrivning, som Grønlands Statistik netop har offentliggjort.

Korsang, nationaldag, Nuuk, 2015

At befolkningstallet vil blive reduceret er én ting. Der vil samtidig være langt flere over 65 år, hvilket vil forstærkes i løbet 2030’erne, oplyser Grønlands Statistik.

Den erhvervsaktive aldersgruppe 45 til 54 år vil desuden være omkring 30 procent mindre end i dag, når kalenderbladet når 2048, fremgår det af det nationale statistikbureau.

Ser man på en fremskrivning, der går 30 år frem, lander Grønlands Statistik på et folketal, der er reduceret med 15 procent fra de nuværende 55.877 til omkring 48.100 i 2048.

Færre fødsler

- Der vil i de næste mange år fødes færre børn, da der vil være færre kvinder i de fødedygtige aldre, end i de seneste 10-15 år. Og da der samtidig kan forventes et højere årligt antal døde, vil fødselsoverskuddet dermed blive mindre, fastslår Grønlands Statistik i sine bemærkninger til prognosen.

- Udviklingen i antal personer over 65 år er usikker på grund af et generelt spinkelt erfaringsgrundlag. Den forventede stigning i ældrebefolkningen skyldes til dels en forventning om faldende dødelighed. Der er derfor også gennemført en beregning, som forudsætter uændret dødelighed. Denne beregning viser, at forventningen om faldende dødelighed betyder, at der om 10 år vil bo 6.950 personer over 65 år mod 6.221 med uændret dødelighed, oplyser Grønlands Statistik.

I ovenstående kurver oplyser man, at fødselsoverskuddet vil være faldende igennem fremskrivningsperioden.

- I hovedalternativet antages, at vandringsniveauet forbliver på samme niveau som gennemsnit for de seneste 10 år, hvor omkring 400 årligt netto udvandrede. Her vil folketallet falde med nettovandringen minus fødselsoverskuddet, skriver Grønlands Statistik, der understreger, at for at undgå et faldende folketal, skal nettoudvandringen ikke overstige fødselsoverskuddet.

Usikkerhed

Om det går så galt med befolknings-udviklingen er langt fra sikkert. Grønlands Statistik understreger, at usikkerheden på beregningsresultaterne er markant højere end tilsvarende fremskrivninger for større befolkninger.

I oversigt 1 ses hovedresultaterne af fremskrivningen, som Grønlands Statistik har foretaget af den grønlandske befolkning frem mod 2050 på baggrund af befolkningsopgørelsen 1. januar 2018. De beregnede folketal er markeret med kursiv.

Grønlands Statistik har samtidig med fremskrivningen lagt forudsætningerne for fertilitet, dødelighed og vandringer frem.

Se hele befolkningsfremskrivningen 2018-2028 (2050)

Powered by Labrador CMS