Dyster analyse af sikkerhedssituationen: Forsvaret må øge investeringerne i Arktis

Kongeriget bør satse på bedre overvågning af det enorme grønlandske sø- og landterritorium og en mere systematisk suverænitetshævdelse i luften samt på og under havet, står der i en ny rapport.

Der skal udføre endnu mere suverænitetshåndhævelse på og under havet omkring Grønland i fremtiden, vurderes det i ny rapport.

En ny rapport tegner et dystert billede af, at sikkerhedssituationen for hele Kongeriget Danmark er blevet kraftigt forværret den senere tid:

- Et nyt jerntæppe sænker sig over Europa efter Ruslands brutale angreb på Ukraine. Ruslands vilje til at bruge militær magt for at ændre grænser i Europa og søge at gennemtvinge en europæisk orden baseret på interessesfærer betyder, at hele Kongeriget står over for et væsentlig skærpet trusselsbillede, står der i rapporten, der peger på, at magtstrukturen for hele verden er i bevægelse:

- Ikke kun Europa, men hele det internationale samfund er i opbrud. USA har mistet sin position som verdens eneste supermagt og magtbalancen mellem stormagterne forskydes hastigt, ikke mindst på grund af Kinas opstigning.

Atomvåbenarsenaler vil spille større rolle

- Samarbejde afløses af skarp konkurrence mellem stormagterne og FN, og de øvrige globale institutioner er svækkede. Atomvåbenarsenalerne vokser og kommer til at spille en større rolle i det globale sikkerhedspolitiske spil, konkluderes det.

Rapporten er en analyse af den udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation for Kongeriget frem mod 2035, og den blev mandag præsenteret i København. Rapporten skal være en del af grundlaget for de kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig, hvor Danmark vil indfri to procents målsætningen fra Nato og årligt bruge omkring 18 milliarder kroner mere på Forsvaret fra 2033 og frem.

Stor betydning for nukleare afskrækkelse

Den danske regering har haft udpeget ambassadør Michael Zilmer-Johns fra Udenrigsministeriet til at lede arbejdet, hvor også Naalakkersuisut har været inddraget undervejs.

Om Grønlands og Arktis rolle opsummerer rapporten:

- Færøerne og Grønland er en del af det arktisk-nordatlantiske sikkerhedspolitiske kompleks med stor betydning for den gensidige nukleare afskrækkelse mellem USA og Rusland. Grønland ligger midt i banen for interkontinentale missiler mellem Rusland og USA, hvilket i takt med forværringen af forholdet mellem de to stormagter har givet Pituffik (Thulebasen) fornyet aktualitet.

Overvågning i Østgrønland vil kræve ressourcer

- Samtidig er Færøerne og Grønland vigtige for den strategisk vigtige maritime passage i havet mellem Grønland, Island, Færøerne og Skotland, som russiske ubåde og krigsskibe skal passere for at komme ud i Nordatlanten.

I rapporten konkluderes det, at også i Arktis skal der bruges flere penge, således at Forsvaret kan forbedres - særligt med hensyn til skærpet overvågning i Arktis og Nordatlanten:

- Det er forventningen, at Forsvaret frem mod 2035 må øge sine investeringer i Arktis. Særligt med henblik på bedre overvågning af det enorme grønlandske sø- og landterritorium og en mere systematisk suverænitetshævdelse i luften samt på og under havet. Ikke mindst i Østgrønland vil det kræve ressourcer og kreativ udnyttelse af ny teknologi som autonome systemer, står der i rapporten.

Flere militære styrker i Nordatlanten

Ifølge analysen er det forventeligt, at allierede i Nato vil styrke deres indsatser i Nordatlanten og Arktis:

- Hertil kan forventeligt komme udvikling af egentlige NATO-positioner, -politikker og eventuelle styrkemål vedrørende Grønland og Færøerne. Det vurderes dog mindre sandsynligt, at NATO får en egentlig operativ rolle i Kongeriget med permanent tilstedeværelse af styrker eller hovedkvarterer.

- Derimod er det sandsynligt, at flere allieredes militære styrker i fremtiden vil være til stede i Arktis og Nordatlanten – ofte tæt på eller i Kongerigets territorium. Det medfører også nye opgaver som vært for disse styrker.

Powered by Labrador CMS