Drama i Inatsisartut: Skærpet kritik og mistillid mod Peter Olsen

Mindst to år i træk brugte Campus Kujalleq flere penge end bevilget, og Revisionsudvalget udtaler i forbindelse med behandlingen af Landskasseregnskabet såkaldt skærpet kritik af styringen af økonomien. Sagen førte tirsdag til et mistillidsdagsorden mod naalakkersuisoq Peter P. Olsen.

Oppositionspartierne Naleraq, Demokraatut og Atassut rejste tirsdag en mistillidserklæring mod naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, idræt og kirke, Peter Olsen (IA).

Tirsdag skulle Inatsisartut behandle Landskassens regnskab for 2021. Revisionsudvalget har som vanligt gransket regnskabet, og i sin betænkning udtaler udvalget kritik af økonomistyringen på to uddannelsesinstitutioner, der hører under naalakkersuisoq Peter P. Olsen (IA).

Kritikken fik oppositionen bestående af Naleraq, Demokraatit og Atassut til at fremsætte en mistillidserklæring mod Peter P. Olsen tirsdag eftermiddag i Inatsisartut.

Den alvorligste del af kritikken handler om Campus Kujalleq. Her indgik bestyrelsen sidste år en fratrædelsesaftale med daværende forstander Henrik Ebbe Nielsen med begrundelsen om, at der gennem en periode ikke har været styr på økonomien på institutionen.

Campus Kujalleq står blandt andet for driften af GUX i Qaqortoq samt en række erhvervs- og turismeuddannelser. I betænkningen skriver udvalget følgende om Campus Kujalleq:

- Institutionen har haft bevillingsoverskridelser af væsentlig karakter i 2 år i træk.

Uenighed om årsag til millionunderskud

- Vi udtaler skærpet kritik af den manglende styring, står der i betænkningen.

Ifølge bemærkningerne til Landskassens regnskab for 2021 fik Campus Kujalleq bevilget 16,8 millioner kroner i 2021, men forbruget endte på 21,4 mio. kr.

- Merforbruget kan i høj grad henføres til lønudgifter. Derudover har der været væsentlig højere udgifter til kollegier som følge af bygningernes dårlige stand og til indkøb af inventar, skriver Naalakkersuisut om overforbruget.

Revisionsudvalget konstaterer i et notat om sagen, at der er uenighed om årsagerne til overforbruget, og at årsagerne er forskellige, om de ses fra Departementets eller fra skolens side. Udvalget opfordrer i den forbindelse Naalakkersuisut og skolen til at samarbejde om at få styr på skolens regnskaber.

Derudover udtaler udvalget også kritik af forvaltningen af økonomien på specialskolen Ado Lyngep Atuarfia, der har haft problemer med at overholde budgetterne.

Opposition med mistillidsdagsorden

De to sager fik oppositionen til at stille en mistillidserklæring med henblik på at få naalakkersuisoq Peter Olsen til at træde tilbage.

- Efter at have læst Revisionsudvalgets betænkning kan ingen være i tvivl om, at Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke ikke har levet op til sit ansvar som Naalakkersuisoq, skriver Naleraq, Demokraatit og Atassut i erklæringen.

Koalitionspartierne Siumut og Inuit Ataqatigiit bakkede dog op om Peter P. Olsen og stillede som modsvar en såkaldt afværgedagsorden. Den blev vedtaget med 21 stemmer for og 8 i mod.

Powered by Labrador CMS