Dødsboer spærrer for nye beboere på alderdomshjem og i plejeboliger

Kommuneqarfik Sermersooq har problemer med tomme boliger i længere tid på alderdomshjem og plejeboliger, når beboere dør. Beboernes ejendele kan nemlig ikke fjernes, før dødsboet er opgjort. Det vil kommunalpolitikkerne nu have løst.

Et forslag fra Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked sigter mod at løse problemet med tomme værelser på plejehjem og ældrekollektiver. Forslaget er blevet fremlagt på møde i udvalget.

Forslaget omhandler brugen af skifteretsdepoter på kommunens plejehjem, ældrekollektiver, bokollektiver og boenheder.

Skifteretsdepoter er faciliteter eller rum, der er oprettet med det formål at håndtere boets ejendele og indbo efter en persons død, indtil skifteretten har afsluttet behandlingen af dødsboet.

Tomme værelser i månedsvis

I øjeblikket står værelserne tomme i en periode, når en beboer på en boenhed eller plejehjem dør. Dette skyldes, at skifteretten skal opgøre dødsboet, før værelset kan tømmes og gøres klar til en ny beboer. Dette kan resultere i værelser, der står ubrugte i op til flere måneder. Værelser som kommunen har hårdt brug for, for at nedbringe ventelister or ældre der har brug for pleje.

Forslaget om skifteretsdepoter vil også give personalet mulighed for at flytte indboet til depotet, hvis pårørende ikke har ryddet værelset indenfor fem dage efter dødsfaldet.

I mange tilfældebliver værelserne ikke tømt på grund af konflikter om arv blandt pårørende. Med et skifteretsdepot ville disse problemer kunne håndteres mere effektivt, og værelserne kunne hurtigere blive gjort klar til nye beboere, lyder det i sagsfremstillingen.

I botilbuddene på handicapområdet har der det seneste år samlet set været tomme værelser i syv måneder. På plejehjemmene i Nuuk står værelserne tomme i op til 10 dage fra en beboer dør til en ny flytter ind. Der kan dog gå længere tid i tilfælde af pårørendes konflikter om arv. Der har været tilfælde, hvor værelset har været møbleret med en afdød beboers indbo i over ét år efter dødsfaldet.

Kan skabe problemer for fjerne slægtninge

Selvom forslaget ser ud til at kunne løse problemet med tomme værelser, er der også nogle bekymringer. For pårørende, der kommer fra andre byer eller lande, kan det være en udfordring at nå frem indenfor de fem dages frist, hvor værelset skal ryddes.

Hvis forslaget godkendes af Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen, vil ændringen blive implementeret i Kommuneqarfik Sermersooqs kvalitetsstandarder på ældreområdet og handicap- og socialpsykiatriområdet.

Det er også planlagt at inkludere skifteretsdepoter ved opførelsen af nye boenheder og plejehjem, såsom plejehjemmet i Tasiilaq og ældrekollektivet i Ittoqqortoormiit.

Powered by Labrador CMS