Dieseludslip: Yderligere 25.000 liter opsamlet i Kulusuk

Mittarfeqarfiit har efter nogle måneders stilstand i arbejdet på grund af is i fjorden, hentet 25.000 liter diesel mere op fra havet omkring Kulusuk i forbindelse med udslippet på 120.000 liter i december sidste år.

Nu mere end et halvt år er Mittarfeqarfiit stadig igang med at opsamle diesel efter ulykken i december sidste år.

Mittarfeqarfiit meddeler at der siden slutningen af maj er opsamlet yderligere ca. 25.000 liter diesel og dieselholdigt vand. Hvor der også etableret dæmninger samt lagt opsugende flydespærringer ud. Det gør det muligt at opsamle diesel i store mængder samt at minimere spredning.

- Hos Mittarfeqarfiit er vi meget berørte af udslippet i Kulusuk. Det er en dybt ulykkelig hændelse for lokalområde og natur, og vi har fra dag ét taget situationen alvorligt og handlet herefter, understreger Bendt Duus, Lufhavnschef i Kulusuk.

Han forklarer, at oprensningsarbejdet finder sted i tæt samspil med miljøeksperter, der aktuelt bl.a. assisterer ved at tage sedimentprøver for præcist at kortlægge spildets udbredelse. Desuden foretages i vidt omfang prøver af luft og vand, ligesom yderligere oprensnings- og afværgetiltag løbende udføres og vurderes.

Analyserer området løbende

Arbejdet med prøveudtag af forurenet jord og opsamling fortsætter for fuld kraft i den kommende tid og vil være tilendebragt så hurtigt, som natur og vejrforhold tillader det.

Tilsvarende vil indsatsen løbende blive tilpasset i takt med, at der indløber resultater fra analyser af de indsamlede prøver.

- Vi er meget bevidste om vores ansvar. Derfor har det også været af afgørende betydning for Mittarfeqarfiit at leve op til samtlige myndighedskrav ved håndtering af situationen – samt at gøre vores yderste for at optimere indsatsen. Alt sammen med henblik på at minimere konsekvenserne for lokalsamfund og miljø i videst muligt omfang, siger Lufthavnschef Bendt Duus.

Powered by Labrador CMS