Der er forskel på folk

Det tyske mindretal tæller 18.000 borgere i Danmark, og de har egne børnehaver og skoler i Danmark og andre særordninger. Men hvad med de 18.000 grønlændere?

Grønlændere nyder samme rettigheder som danskere i Danmark. Og der bevilges årligt mange penge hjem til Grønland – blandt andet i form af bloktilskuddet på 4 milliarder kroner. Men det tyske mindretal har for eksempel egne skoler.

Det kan lyde paradoksalt. Men grønlændere i Danmark nyder på nogle områder ringere beskyttelse end det tyske mindretal i Danmark.

Det skriver avisen AG.

Det forhold kastes der nu et overraskende lys på af jura-professor ved Europa-Universitetet i Flensborg, Tove H. Malloy.

- Det tyske mindretal nyder ikke blot de facto, men juridisk bedre beskyttelse, siger Tove H. Malloy til AG og uddyber, hvilke ordninger tyskere har i Danmark.

- Økonomisk modtager det tyske mindretal fuld støtte til børnehaver, skoler og gymnasium på lige fod med de danske. Deres kulturinstitutioner og deres avis modtager støtte, og i mindre omfang støttes sociale organisationer, der hjælper mindre bemidlede og de ældre, forklarer hun.

Tove H. Malloy understreger, at der »selvfølgelig« er områder, hvor det tyske mindretal og grønlændere bosiddende i Danmark har ens rettigheder. For eksempel når det drejer sig om ikke-diskrimination og andre menneskerettigheder.

- Forskellen ses mest på undervisning og kultur. Hvor det tyske mindretal har mulighed for undervisning på mindretalssproget via deres egne, fuldt finansierede skoler, er grønlændere henvist til den gældende lovgivning vedrørende undervisning i fremmedsprog – altså en sidestilling med immigranter, oplyser Tove H. Malloy.

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her:

Powered by Labrador CMS