Departementet kan ikke hjælpe Dennis Møller i Oslo

Det er ikke Selvstyrets ansvar, at Det Grønlandske Hus i København har fejlvejledt en grønlandsk studerende, som nu står uden uddannelse eller indtægt i Norge. Det oplyser departement for uddannelse til Sermitsiaq.AG

Dennis Møller er blevet smidt ud af sin uddannelse, fordi han ikke selv kan betale for undervisningsgebyret, som han troede, at Selvstyret ville betale efter vejledning fra Det Grønlandske Hus I Købehavn.

Fejlen fra studievejlederen er dog ikke noget, Naalakkersuisut kan gøre noget ved. Det oplyser Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke i et svar til Sermitsiaq.AG.

Departementet kan ikke kommentere den konkrete sag om Dennis Møller men oplyser, at departementets dispensationsudvalg træffer afgørelse i forhold til ansøgninger om uddannelsesstøtte til uddannelser, der ikke er generelt støtteberettigende.

Vejleder havde misforstået afgørelse

Det er den type uddannelse, Dennis Møller var begyndt på i Oslo. Derfor har han ansøgt om dispensation til at få betalt uddannelsesgebyret af Selvstyret. Inden studiestart har Dennis Møller fået oplyst af sin studievejleder i det Grønlandske Hus i København, at Naalakkersuisut havde godkendt at betale 75 procent af gebyret, og at det var muligt at låne til resten.

Men afgørelsen konkluderede det stik modsatte. At naalakkersuisut ikke kunne betale grundet uddannelsens beskaffenhed, og at de til gengæld kunne tilbyde stipendium og SU under uddannelse, altså penge at leve for mens Dennis Møller skulle studere i Norge.

Deres afgørelse er sendt til Dennis Møller og det Grønlandske Hus i København.

Påtaler det overfor Det Grønlandske Hus

Det er medarbejderne i Det Grønlandske hus, der i en såkaldt bevillingsskrivelse til den studerende har taget fejl om, hvad Dennis Møller kan få støtte til.

- En sådan bevillingsskrivelse har således karakter af en udmøntning af en allerede truffet forvaltningsretlig afgørelse, lyder det i svaret fra departementet.

Fejlen betyder, at Dennis Møller nu er smidt ud af sin skole, da han ikke selv har de godt 40.000 kroner til at betale for første semester på sin uddannelse. Men det er der ikke noget at gøre ved, skriver departementet mere eller mindre i sit svar til Sermitsiaq.AG.

- I de tilfælde, at der måtte opstå fejl i administrationen af reglerne, herunder eksempelvis i form af en fejlbehæftet bevillingsskrivelse, vil fejlen blive rettet, og departementet vil efter omstændighederne i den konkrete sag adressere forholdet over for ledelsen af det pågældende hus.

Mener afgørelsen er forkert

Men det hjælper altså ikke Dennis Møller. Han har fået en advokat på sagen, som nu har korresponderet med Selvstyret i flere uger, uden det har ændret noget for hans situation.

Dennis Møller står uden indtægt, er blevet bedt om at betale sin SU fra januar tilbage men har stadig husleje og udgifter i Oslo. Han og hans norske advokat mener dog at afgørelsen fra Selvstyret er taget på forkert grundlag og forsøger fortsat at få ændret de.

Direktøren i Det Grønlandske Hus i København Leise Johnsen vil ikke udtale sig til Sermitsiaq.AG om sagen eller om fejl i deres studievejledning generelt.

Powered by Labrador CMS