De skal lede Sundhedskommissionen

Naalakkersuisut har besluttet, hvem der skal sidde i formandskabet for den nye Sundhedskommission, der skal analysere og komme med anbefalinger til det stærkt udfordrede sundhedsvæsen.

Advokat Ulrik Blidorf er udpeget som formand for Sundhedskommissionen.

Sundhedskommissionen skal bestå af ni medlemmer, og formandskabet er nu udnævnt:

 • Formand: Ulrik Blidorf, advokat og indehaver af advokatfirmaet Inuit Law. Formand for bestyrelsen for Royal Arctic Line A/S. Medlem af bestyrelsen for Tele Greenland A/S.
 • Næstformand: Keld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik, Syddansk Universitet. Bred og mangeårig erfaring med kommissions- og bestyrelsesarbejde, samt rådgivning på politisk niveau inden for sundheds- og sociale forhold.
 • 2. næstformand: Tine Aagaard. Ph.d. i Arktiske Studier – Sundheds- og Samfundsforhold ved Ilisimatusarfik. Cand. Mag. i Psykologi og Uddannelsesstudier. Sygeplejerske. Forskning i rehabilitering og patientinddragelse.

De øvrige medlemmer er endnu ikke udpeget, men følgende skal i gang med at finde en person: Kommunerne kan samlet pege på en person, Neriuffik, Grønlands Lægeforening, fagforeningerne PPK og SIK samt Grønlands Tandlægeforening.

Økonomisk ramme

I en pressemeddelelse fra Selvstyret står der om kommissoriet for kommissionens arbejde, at man skal vurdere forskellige tiltag og løsninger i skyldig hensyntagen for rammerne for, hvad der er økonomisk muligt inden for følgende delemner:

 • Optimering af udnyttelsen af personaleressourcen – herunder anvendelse af relevante IT-systemer m.v.
 • Uddannelsesmæssige og rekrutteringsmæssig tiltag til sikring af tilstrækkelig kapacitet
 • Samspillet mellem sundhedsvæsenet og kommunernes opgaveområde
 • Styrket samarbejde med Danmark, Island, og øvrige lande
 • Fuld inddragelse af sundhedsøkonomiske overvejelser
 • En evidensbaseret tilgang og sikring af fornødne data til optimering af ledelsesinformationen til gavn for styrelse, departement- og politisk niveau
 • Information til offentligheden om kommissionens arbejde
 • Dialogbaseret tilgang med henblik på at inddrage borger/patientperspektiver med fokus på egenomsorg og medansvar for sundhedsvæsenet
 • Vurdering af optimering af brugen af effektmål i sundhedsvæsenet
Powered by Labrador CMS