COP28: Varm modtagelse af Grønland i Dubai

Naalakkersuisoq Kalistat Lund er godt i gang med sine møderækker i FN´s COP28 i Dubai. - Vi fik en rigtig god modtagelse, og stort set alle jeg har mødt ved, at vort land er på vej ind i Parisaftalen, fortæller han til Sermitsiaq.AG.

- Det er mærkbart at Grønland har været ventet i FN´s klimaforum UNFCCC, hvor stort set hele verdens lande deltager i arbejdet for at forebygge menneskeskabt forurening siger Naalakkersuisoq Kalistat Lund, der på billedet ses på vej til endnu et møde i Dubai.

Natten mellem tirsdag og onsdag ankom Kalistat Lund til Dubai. Det lykkedes Sermitsiaq.AG at komme i kontakt med ham imellem de mange møder, han allerede er begyndt på.

- Vi har fået en rigtig god modtagelse overalt. Det er bemærkelsesværdigt, at jeg end ikke har behøvet at fortælle om Inatsisartuts beslutning om vores kommende tiltrædelse i Parisaftalen, for langt de fleste har selv fulgt med i vores beslutningsproces, fortæller Kalistat Lund overfor Sermitsiaq.AG.

Så noget tyder på, at Grønland har været længe ventet i de internationale bestræbelser for at holde klimakrisen i ave og fremme den dertil hørende grønne omstilling.

Kalistat Lund fortæller, at selvom Grønland formelt set endnu ikke har tiltrådt Parisaftalen, så er det allerede nu slut med stå udenfor døren, når der er vigtige forhandlinger igang:

- Før skulle vi jo vente på at høre om aktiviteterne igennem Danmark og Færøerne. Men allerede nu oplever vi, at alle døre er åbnet op for os, og at vort land nu anses som en ligeværdig part i det globale samarbejde, fortæller Kalistat Lund, der lige havde været til møde med oprindelige befolkningsgrupper.

Kalistat Lund fortæller også, at der vil foregå møder med Færøerne om deres engagenemt i det globale klimaforum. Ikke med hensigter om at kopiere deres deltagelse, men for at hente inspiration.

Tab og ødelæggelser

Under sådanne klimatopmøder foregår der mange forhandlinger, der alle drejer sig om klimakrisen, og hvordan den skal håndteres.

Aktuelt er der forhandlinger om, hvordan landene kan arbejde sammen om klimakrisens følgevirkninger og konsekvenser, især når det drejer sig om tab og ødelæggelser den globale opvarmning fører med sig:

- Set med Grønlands perspektiv, men også de oprindelige befolkningers perspektiv, er det en meget vigtig sag at følge og deltage i, og vi har dertil tilsluttet os de oprindelige befolkningers fælles forum, og vi har aftalt, at vi vil stå sammen om sagen, fortæller Lund og fortsætter:

- For vores vedkommende oplever vi nemlig ikke kun, at indlandsisen smelter mere end nogensinde, men vi oplever også permafrostens meget hurtige optøning i vort land men også i hele det arktiske område, desværre også i mange beboede steder. Det er noget, vi må og skal forholde os til nationalt men også internationalt.

Grønne energikilder i stedet for olie

Grønland har indført stop for olieefterforskningsaktiviteter tilbage i sommeren 2021 og efterfølgende nedlagt NunaOil og i stedet oprettet NunaGreen, der skal stå for den grønne omstilling i landet.

Kalistat Lund vil dertil aktivt deltage i, at verdenssamfundet hurtigere skal neddrosle behovet for oliebaserede energikilder:

- Der er til stadighed global opmærksomhed og pression for, at man går bort fra fossile brændstoffer som energikilde og i stedet går over til rene energikilder. Vi har dertil de rigtige kort, for vi er jo gået bort fra al efterforskningsaktivitet efter olie og gas, og i stedet arbejder vi nu intenst på at blive en af de store eksportører af rene energikilder, så det er helt klar Grønlands interesse at være med, også i denne forum, fortæller Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund overfor Sermitsiaq.AG.

Powered by Labrador CMS