Chefredaktøren anbefaler: Sermitsiaq får ikke kritik for artikler om lufthavnspakken

Pressenævnet afviser Kalaallit Airports ogNaalakkersuisuts klage over to artikler fraavisen i november, hvor ekspert udtaler sig omlufthavnsprojekterne. Sermitsiaq har ikke tilsidesat godpresseskik, udtaler nævnet.

I november 2022 bragte vi her i avisen et interview med den tyske ingeniør og ekspert i lufthavnsbyggerier og tidligere projektdirektør i Kalaallit Airports, Johannes Ehmann, der i skarpe vendinger kritiserede lufthavnspakken. Avisen indeholdt to artikler under overskrifterne: »International lufthavnsekspert: Grønlands tre nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq kommer til at koste anslået 6,5 milliarder kroner« og »Tidligere projektdirektør i KAIR: Lufthavne præget af prestige frem for funktionalitet«.

Chefredaktøren anbefaler:

Denne artikel er hentet fra avisen Sermitsiaq og udvalgt af chefredaktør Dorthe Olsen.

Du får dermed som netlæser adgang til en avisartikel, der normalt koster penge. Vi håber, at artiklen kan illustrere, at aviserne er andet og mere end nyheder, der typisk ender som citathistorier på gratismedierne. Avisernes store kvalitet beror også på dybde og baggrund og ikke mindst velskrevne personhistorier.

Håber du bliver inspireret til at tegne et prøveabonnement, så du bliver bedre klædt på til at følge samfundsudviklingen.

Få et tilbud på avisen - ring 38 39 40 eller mail adm@sermitsiaq.ag

De to artikler blev bragt sammen med en redaktionel kommentar, hvor vi beskrev, hvorfor vi publicerede artiklerne, og at de forlods havde været forelagt både KAIR og Naalakkersuisut, der ikke var enig i udlægningen, men som heller ikke tog til genmæle.

Ensidig journalistik

De to artikler fik Naalakkersuisut og Kalaallit Airports (KAIR) til at sende en klage til pressenævnet, fordi de mente, at god presseskik var tilsidesat. Blandt andet mente de, at artiklerne var bygget op »på misinformation, formodninger, gætterier og individuelle iagttagelser og præget af ensidig, ukorrekt og farvet dækning af sagen.« Dertil var de ikke blevet forelagt de fulde artikler til kommentering, og da de endelig fik det, »var der ikke formuleret spørgsmål, vi skulle forholde os til. Vi blev blot bedt om at kommentere artiklerne i sin helhed«. Ifølge KAIR og Naalakkersuisut var journalisten »kun kritisk overfor Selvstyret og KAIR og ikke overfor sin primære kilde Johannes Ehmanns«.

Pressenævnet skriver i sin vurdering, at Sermitsiaq har gjort opmærksom på Johannes Ehmanns tidligere ansættelse i Kalaallit Airports, og de mener også at artiklerne i tilstrækkelig grad informerer om hans personlige interesser i lufthavnsprojekterne. Videre skriver pressenævnet, at udtalelserne fra Johannes Ehmanns fremstår netop som hans synspunkter og forventninger på baggrund af hans erfaring fra andre lignende sager.

»Som sagen er oplyst, lægger Pressenævnet til grund, at Kalaallit Airports og Naalakkersuisut ikke har sendt oplysninger, der kunne belyse lufthavnsprojekternes samlede omkostninger eller anden information, der muligvis kunne have givet mere præcise oplysninger om lufthavnsprojekterne, da Sermitsiaq forelagde dem Johannes Ehmanns udtalelser. På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at kritisere Sermitsiaq for deres valg af kilder eller for at bringe Johannes Ehmanns udtalelser«

Ifølge Pressenævnet er det korrekt, at flere udtalelser i artiklerne er krænkende eller agtelsesforringende over for Kalaallit Airports, men da artiklerne har været forelagt Naalakkersuisut og Kalaallit Airports i god tid, før de blev bragt i avisen, har både Naalakkersuisut og Kalaallit Airports haft fornøden mulighed for at kommentere på artiklernes indhold.

Pressenævnet bemærker i øvrigt, at medier ikke er forpligtet til at formulere konkrete spørgsmål, som skal besvares i forbindelse med forelæggelse af kritiske udtalelser. Pressenævnet finder endvidere, at Sermitsiaq i deres redaktionelle kommentar, som blev bragt i umiddelbar forlængelse af de omhandlede artikler, har formidlet Naalakkersuisut og Kalaallit Airports afvisning af Johannes Ehmanns udtalelser.

Afslutningsvis konkluderer pressenævnet, at Sermitsiaq ikke har tilsidesat god presseskik ved at bringe de to artikler. Pressenævnet finder heller ikke grundlag for at udtale kritik af Sermitsiaqs forelæggelse.

Powered by Labrador CMS