Chefredaktøren anbefaler: Fiskerierhvervet i Ilulissat skaber bedre havmiljø

Fiskerierhvervet i Ilulissat har med stor succes gået sammen om at bekæmpe det stigende problem med mistede fiskeredskaber, som volder store problemer for fiskeriet og landbaseret fiskeproduktion. Men Selvstyret må udvise større samarbejdsvilje, hvis projektet skal køre uhindret i fremtiden, mener de lokale fiskere

Der blev bjærget flere tons spøgelsesgarn ved årets oprydning af mistede fiskeredskaber i farvandet omkring Ilulissat.

Mistede fiskeredskaber i form af garn, net og langliner er efterhånden blevet et stort problem for både fiskeriet og landbaseret fiskeproduktion i Ilulissat, at de to lokale fisker- og fangerforeninger IAPP og IQPP, er gået sammen om at udføre oprydningen i løbet af juni. Halibut Greenland ApS og North Atlantic Seafood A/S, støttede projektet med hver 75.000 kroner, mens Ocean North støttede med 125.000 kroner, og fisker- og fangerorganisationen SQAPK tildelte 25.000 kroner til projektet. Derudover udlånte Halibut Greenland sine to fartøjer til udførelse af oprydningen på fiskepladserne i farvandet omkring Ilulissat.

Giver afslag

Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit, som er Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, valgte via Miljøfonden at øremærke tre millioner koner til en national indsats mod tabt og efterladt fiskeudstyr i år.

Chefredaktøren anbefaler:

Denne artikel er hentet fra avisen Sermitsiaq og udvalgt af chefredaktør Dorthe Olsen.

Du får dermed som netlæser adgang til en avisartikel, der normalt koster penge. Vi håber, at artiklen kan illustrere, at aviserne er andet og mere end nyheder, der typisk ender som citathistorier på gratismedierne. Avisernes store kvalitet beror også på dybde og baggrund og ikke mindst velskrevne personhistorier.

Håber du bliver inspireret til at tegne et prøveabonnement, så du bliver bedre klædt på til at følge samfundsudviklingen.

Få et tilbud på avisen - ring 38 39 40 eller mail adm@sermitsiaq.ag

I den forbindelse udtalte Kalistat Lund, at miljøfonden de seneste år har støttet oprydningsindsatser, hvor mistet fiskeudstyr bjærges, og at han var stolt af, at han kan øremærke et millionbeløb til dette arbejde i 2023.

Alligevel meddelte Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, at der er givet afslag til IAPPs ansøgning om tilskud til oprydningen ved Ilulissat. Derudover oplyser SQAPK, at der ligeledes er givet afslag til organisationens ansøgning. Det er derfor yderst kritisabelt, at der er givet afslag til samtlige ansøgning til oprydning ved Ilulissat, mener de lokale fiskere i Ilulissat og omegn.

Gavner fiskeproduktionen

Erik Siverthsen, som er direktør i Halibut Greenland ApS siger, at de er bekendt med, at mistede fiskeredskaber er til gene for både fiskeri efter hellefisk og fiskeproduktionen på fiskefabrikkerne.

- Det er for det meste mistede garn, som volder store problemer for langlinefiskeriet, og erfaringerne har vist, at indhandlingsmængderne rent faktisk falder, når dette problem opstår på fiskepladserne.

- Vi oplever ligeledes, at indhandlingsmængderne stiger igen, efter der er foretaget en omfattende oprydning af mistede fiskeredskaber. Derfor er det vigtigt, at vi støtter op omkring dette fremragende tiltag, som har en positiv effekt for fiskeriet, siger Erik Siverthsen.

Halibut Greenland ApS har tidligere givet økonomisk støtte til disse oprydningsprojekter flere gange tidligere.

Uacceptabelt

Avannaata Kommunia har givet særtilladelse til garnfiskeri efter hellefisk i farvandet omkring Ilulissat i perioden fra januar til og med maj. Og det er netop om vinteren, at mange fiskegarn bliver fanget i havisen og går tabt, og giver store gener for langlinefiskeriet mange steder på fiskepladserne, hvilket forårsager fald i fangst- og landingsmængderne, siger Kaaleeraq Mathæussen, som er formand for både IAPP og Halibut Greenlands bestyrelse.

- Vi har interesse i, at fiskeriet kører uhindret i hele Diskobugten, ligesom vi altid bestræber os på ikke at miste fiskeredskaberne. Men det hænder desværre til tider, at nogen mister fiskeredskaberne af forskellige årsager, siger han.

Problemet med de såkaldte spøgelsesgarn har stået på i mange år, og det er derfor vigtigt, at der foretages oprydning hvert år, mener Anthon Lindenhann, som er formand for IQPP.

De lokale fisker- og fangerforeninger IAPP og IQPP samt fisker- og fangerorganisationen SQAPK finder det yderst kritisabelt, at Miljøfonden ikke har givet økonomisk støtte til årets oprydning af mistede fiskeredskaber ved Ilulissat og de mener, at der bør etableres et tættere samarbejde mellem fiskerierhvervet og det ansvarlige departement.

Via miljøfonden blev der i år givet tilsagn til oprydning af fiskegarn ved Paamiut og Nuuk.

Powered by Labrador CMS