Brud på internationale konventioner skal afdækkes i spiralskandale

Naalakkersuisut vil ikke afvente forskergruppen, men mener at der er behov for at afdække spiralskandalen yderligere.

- Naalakkersuisut mener ikke, der er tvivl om, at kvinderne har været udsat for krænkelser og at dette både har haft en konsekvens for den enkelte kvinde og for landet som helhed. En afdækning skal tydeliggøre brud på internationale konventioner, udtaler Naaja H. Nathanielsen.

Landslægeembedet har onsdag offentliggjort informationer om de indberetninger, embedet har modtaget i forbindelse med spiralskandalen.

Landslægeembedet har også været i egne arkiver og konstaterer blandt andet, at ved udgangen af 1970 havde hele 3.821 kvinder fået anlagt spiral og fortsat havde den, svarende til 46% af alle kvinder i aldersgruppen 15-49 år.

Embedet konstaterer også, at fertiliteten i perioden fra 1966 til 1975 faldt fra i gennemsnit næsten syv børn for hver kvinde i aldersgruppen 15-45 år til 2.4 børn i gennemsnit.

Berørte kvinder har siden maj 2022 kunnet henvende sig til Landslægeembedet, og der er ved udgangen af 2023 indberettet 161 sager, oplyser embedet, der giver oplysningerne videre til forskergruppen, Danmark og Grønland i fællesskab har nedsat til at undersøge den omfattende sag.

Ikke tvivl om krænkelser har fundet sted

Naalakkersuisut oplyser samtidig med Landslægeembedet offentliggørelse af informationerne, at man ikke udelukkende vil afvente forskergruppen.

Naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen (IA) udtaler således, at Naalakkersuisut anerkender arbejdet i forskergruppen, men mener at der allerede nu er behov for at tage yderligere skridt i afdækningen af spiralskandalen:

- Naalakkersuisut vil derfor påbegynde en afdækning af de menneskeretlige aspekter af sagen. Naalakkersuisut mener ikke der er tvivl om, at kvinderne har været udsat for krænkelser, og at dette både har haft en konsekvens for den enkelte kvinde og for landet som helhed.

- En afdækning skal tydeliggøre brud på internationale konventioner, udtaler naalakkersuisoq for erhverv, handel, råstoffer, justitsområdet og ligestilling Naaja H. Nathanielsen.

Powered by Labrador CMS