Bred opbakning bag offerrådgivning

En offerrådgivning, som er tilpasset grønlandske forhold, møder opbakning fra Folketingets Grønlandsudvalg.

Aaja Chemnitz siger, at der er opnået enighed med den danske regering om etablering af en offerrådgivning i Grønland.

Ofres møde med retssystemet bør være så trygt som muligt, så de på bedst mulig vis kan komme videre i livet efter deres oplevelser, skriver Grønlandsudvalget i en beretning om det beslutningsforslag, som Aaja Chemnitz (IA) har fremsat, og som mødte bred tilslutning, da det blev fremlagt i Folketinget.

Relevante rådgivere

- Udvalget noterer sig, at etableringen af en offerrådgivning forudsætter relevante rådgivere, og at regeringen ikke alene kan løfte opgaven med at skaffe relevante rådgivere i Grønland, står der i beretningen fra 21. februar, hvorefter det lyder:

- Udvalget er navnlig af den årsag enig i, at beslutnings- forslaget ikke pålægger regeringen at sikre, at der er en fær- digetableret offerrådgivning i Grønland inden udgangen af indeværende folketingssamling, men at det pålægger Justitsministeriet inden udgangen af indeværende folketingssamling at udarbejde en konkret plan for, hvordan der hurtigst muligt kan etableres en offerrådgivning i Grønland.

Aaja Chemnitz glæder sig over opbakningen og siger i en pressemeddelelse:

- Jeg har sammen med Naalakkersuisut presset på for at få etableret en offerrådgivning i Grønland. Derfor er jeg glad for, at vi endelig er nået til enighed med den danske regering om etablering af en offerrådgivning i Grønland efter mere end 25 års ventetid. Det er en vigtig milepæl i udviklingen af det grønlandske retssamfund med større fokus på ofrene.

Offerfond

I Danmark har man siden 2014 haft en offerfond, der har til formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre.

Offerfondens midler i Danmark stammer fra offerbidrag på 500 kroner fra personer, der:

  • vedtager bødeforelæg eller idømmes straf eller foranstaltninger efter straffelovens § 70 eller § 74 a for overtrædelse af straffeloven,
  • idømmes betinget eller ubetinget fængselsstraf eller foranstaltninger efter straffelovens § 74 a for overtrædelser af andre love end straffeloven,
  • vedtager eller idømmes betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten, jf. færdselslovens § 125 og § 126,
  • vedtager eller idømmes kørselsforbud, jf. færdselslovens § 127, eller
  • ved vedtagelse eller dom er fundet skyldig i forhold omfattet af færdselslovens § 125, stk. 2, nr. 1-5 (”klip” i kørekortet).

Af et svar fra justitsminister Peter Hummelgaard til Kenneth Fredslund Petersen, Danmarksdemokraterne, oplyses det, at “midlerne til en Offerfond i Grønland – ligesom det er tilfældet i Danmark – hovedsageligt vil skulle hidrøre fra grønlandsk dømte personer, som betaler et offerbidrag til fonden”.

Powered by Labrador CMS