Brættet i Ilulissat skal bruges som turistinformationskontor

Den nuværende turistinformationskontor og brættet er bekostelig for kommunen i Avannaata Kommunia. Derfor skal der undersøges, om det kan betale sig at bygge en ny bræt og bruge det gamle bræt som turistinformationskontor.

Brættet i Ilulissat har været der i mange år. Der kommer fangere og fiskere med deres fangst, som kunder glædeligt køber til aftensmad.

Desværre er brugen af brættet begrænset, oplyser kommunalbestyrelsen under et møde mandag den 25. marts:

- Driften af det nuværende bræt er bekosteligt for kommunen, brugen heraf er begrænset. Dette forklares ved, at folk nøler med at sælge deres varer her, da de ellers vil blive beskattet, står der i forslaget.

Løsningen er at bygge nyt bræt

Det er ikke kun brættet, som kommunen taber penge på. Også turistinformationskontoret er udgiftstung, hvorfor kommunalbestyrelsen drøfter mulige løsninger for at mindske udgifterne.

-  Kommunen etablerede et turistinformationskontor, kontoret kører fint, men er bekostelig for kommunen. Kommunen har måttet leje et hus, for at sikre at kontoret ligger i bymidten og mulighederne herfor har været begrænset, står der i forslaget.

Sekretariatet indstiller, at der etableres et nyt bræt/åbent salgsted på den nuværende parkeringsplads foran den gamle butik. Et åbent bræt vil således være billigere i drift til vand, rengøring, el og vand. Når det nuværende bræt fraflyttes kan bygningen bruges som turistinformationskontor.

Ifølge sekretariatet vil det samtidig medføre, at lejeudgifter til det nuværende hus, hvor turistinformationskontoret ligger ophøre. Bygningen hvor brættet har til huse i dag er egnet som turistinformationskontor, især på grund af den centrale beliggenhed.

Vil koste én millioner kroner

Nyt åbent bræt  kommer til at koste omkring en millioner kroner, står der i forslaget.  Driften i det nye bræt vil koste omkring 100.000 kroner årligt. Kommunen har lejet et hus til turistinformationskontoret, som i dag koster 168.000 kroner årligt i leje. Og kommunen mener, at disse vil blive sparet. 

Driften af det nuværende bræt har i de senere år kostet mellem 500.000 og 600.000 kroner om året til løn og drift. 

Avannaata Kommunia oplyser, at der i år har været markant reduktion af bevillingen, da det kører urentabelt. Bemandingen har været tilpasset kundernes efterspørgsel. Disse vil man også spare ved en omlægning. 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer enige

Hele kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia er grundlæggende enige om at bygge et ny bræt og flytte turistinformationskontoret til den nuværende bræt, når den nye bræt er bygget færdig.

Økonomiudvalget skal nu arbejde med finansieringen og derefter beslutte sig.

Powered by Labrador CMS