Børnetalsmanden: Børneattester er ikke nok

Børnetalsmanden Aviâja Egede Lynge kritiserer tilsynsrapporten om institutionen Ivaaraq og pointerer, at indhentning af børneattester med jævne mellemrum ikke er nok for at sikre børn og andre mod overgreb

Børnetalsmanden har været på besøg hos Ivaaraq i forbindelse med den meget omtalte sag om en 23-årig kvinde der har været udsat for et overgreb og efterfølgende har født et barn.

- Jeg vil sætte spørgsmål ved, at man i Grønland ligger så meget af sikkerhedsproceduren over på børneattester alene, siger børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

Det siger hun efter den for nyligt omtalte tilsynsrapport om handicapinstitutionen Ivaaraq. I 2020 påpegede Selvstyrets Tilsynsenhed, at døgninstitutionen Ivaaraq skal have mere fokus på indhentning af børneattester på medarbejdere jævnligt.

- En børneattest er altid et øjebliksbillede. En børneattest for at den skal virke forudsætter, at vi har et godt system omkring det. Børneattesten er i sig selv helt i orden, men den kan ikke stå alene, hvis børnene og den sags skyld de handicappede skal sikres mod overgreb, siger Aviâja Egede Lynge.

Mørketal, manglende bevis og social kontrol

Børnetalsmanden fortæller, at hun gennem de sidste syv år har været 40 forskellige steder i Grønland og set mange små samfund med store mørketal i forhold til seksuelle krænkelser.

- Det vil sige, at der reelt faktisk kan gå folk med en ren børneattest og stadigvæk i teorien lave krænkelser på børn, fortæller hun.

Børnetalsmanden, fortæller også rigtigt mange anmeldelser om seksuelle krænkelser ikke ender med en sag.

- Vi har haft sager i MIO, hvor der har været voldtægt på børn, hvor man stadigvæk har sagt, at der ikke er beviser nok, fortæller Aviâja Egede Lynge.

Hun nævner også, at seksuelle krænkelser i Grønland opretholdes af et meget stærkt tabu og en social kontrol, der gør, at mange voksne hjælper hinanden.

- Derfor tænker jeg, at det er for nemt, som tilsynsenhed at gå ud og sige, at man bare skal have flere børneattester for, at sikre døgninstitutions Ivaaraq’s sikkerhed i fremtiden, siger hun.

Skærpede betingelser overfor personalet

Børnetalsmanden mener, at man for at forhindre det, der skete i Ivaaraq, på mange måder kan gentænke mulighederne.

Man kan lave nogle arbejdsrammer og procedurer, som sikrer at sådanne nogle ting bare ikke sker igen, ligesom der allerede er regler om at der skal være to medarbejdere til stede under bleskift og badning.

Børnetalsmanden påger på flere mulige tiltag:

  • Alle godkendte institutioner burde kunne redegøre for personalets kompetencer
  • Der skal være skærpede betingelser overfor personalet på institutioner
  • Trække institutionsgodkendelse, hvis ikke man kan leve op til de krav man sætter
  • Foretage screening af personalet

Hun tilføjer til sidst, at man kunne tænke på at gennemføre sanktionsbestemmelser overfor institutionen Ivaaraq.

I denne sag er Selvstyret ansvarlig, men hvorfor er der ikke nogle sanktionsmuligheder i form af bøder? Der er sket lovovertrædelse, hvorfor er der ikke nogle konsekvenser? Det er hårde krav, men når vi ved, at børneattester ikke er nok og når det alligevel sker de krænkelser, så er vi nødt til at tænke nyt, fortæller Aviâja Egede Lynge.

Powered by Labrador CMS